تعداد 55 مورد یافت شد

مجله کودک 167 صفحه 40

40 جمله هایی درباره امام زمان سماواتی 12 ساله • شیراز: حافظ غریب 10 ساله ، نسترن ایوبی • مریوان : همایون ایزدی 6 ساله • یاسوج : احسان پورمعین • قوچان ...

در کردستان با کفر بجنگید نه با کرد

زمانی که درگیریهای شروع کردیم به آزاد کردن؛ سنندج، دیواندره، سقز، بانه، مریوان و ... ولی‎ ‎واقعاً جنگ سختی بود. صحنه های دلخراش و ...

ورق هایی خونین از مقاومتی دلیرانه از آبادان تا خرمشهر

بی تردید تاریخ و آیندگان به هش بود. شروع کردیم به آزاد کردن؛ سنندج، دیواندره، سقز، بانه، مریوان و ... ولی واقعا جنگ سختی بود. صحنه های دلخراش و آزار ...

سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان (توطئه بر ضد اسلام)

سخنرانی زمان مقابله با آن حضار: کارگزاران مسجد قبا، دانشجویان مریوان بسم الله الرحمن الرحیم راه رویارویی با ...

فهرست مآخذ

‏‏فهرست مآخذ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ر / 10 / 58...سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان...صحیفه امام...11...419‏ ‏‏154...1 / 1 / 59...پیام ... / 10 / 58...سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان...صحیفه امام...11...418‏ ‏‏162...1 / 1 / 59...پیام ... / 10 / 58...سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان...صحیفه امام...11...416ـ417‏ ‏‏242...4 / 10 / ... / 10 / 58...سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان...صحیفه امام...11...417 ـ 418‏ ‏‏243...7 / 10 / ... / 10 / 58...سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان...صحیفه امام...11...419ـ421‏ ‏‏411...6 / 10 / ...

نامه به آقای محمد عثمان سراج الدین (تشکر از تلگراف ارسالی)

نامه زمان: 1 تعالی دانشمند ارجمند حضرت محمد عثمان سراج الدین ـ مریوان، سروآباد تلگراف اخیر آن جناب در مورد ...

پیام تشکر به امیر قطر (تبریک حلول سال جدید قمری)

پیام زمان: 1 زن و کودک بی پناه و غیرنظامی در‎ ‎شهرهای اندیمشک و دزفول و مریوان انجام می شود. و تأسّف بارتر آنکه بسیاری از‎ ‎سران ...

سرباز ایران اسلامی (نگاهی به زندگی شهید، سرلشگر صیاد شیرازی)

‏‏سرباز ایران اسلامی‏ ‏ های عملیاتی که منجر به شکستن حصر شهرهای سنندج و پادگان های مریوان، بانه و سقز شد، اشاره کرد. وی در شهر سنندج با تشکیل ... انقلاب، زمانی که تمام شهرهای کردستان از سنندج گرفته تا مریوان، دیوان دره، سقز، سردشت، بانه، بوکان، مهاباد و تقریباً ... فوق در محاصرۀ ضد انقلاب بود. حتی یکی از پادگانها ـ پادگان مریوان ـ هم تحت فشار شدید سقوط ‏ ‏‏‎[[page 186]]‎‏ کرده ... نظرات خودم را در باره آن طرح و پشتیبانی از آن در محور مریوان و پنجوین ارائه دادم. پس از سخنان من رأی گرفتند و ...

سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (مجلس خبرگان ـ توطئه گروهک ها)

سخنرانی زمان کنند. همین امروز، اگر شنیده باشید، رادیو اعلام کرد که در مریوان یک جنگی واقع‎ ‎شده است و تقریباً بیست و چند نفر کشته ...

سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع، مخترعان و مبتکران (خودکفایی)

سخنرانی زمان و امروز چه کرده است، و با مسجد سلیمان چه کرده است، و با مریوان و بانه‎ ‎چه کرده است. ما در جنگ بر او غلبه کردیم و او ...

صفحه 3 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6