تعداد 5 مورد یافت شد

مجله نوجوان 218 صفحه 4

یاد دوست خاطراتی از نماز و عبادت امام خمینی (س) اهیمت دادن به مستحبات خانم دباغ که چهار ماه از نزدیک با امام در تماس ... تر از هر فردی اعمال واجب را انجام می دهند و عنایتی خاص به مستحبات که زینت بخش اعمال مومن است دارند. مثلاً یادم هست ... امام و موضوع را عرض کردم. امام فرمودند: « حالا وقت انجام مستحبات- غسل جمعه- است، وقت مصاحبه نیست، وقتی مستحبات روز ... وقت انجام مستحبات- غسل جمعه- است، وقت مصاحبه نیست، وقتی مستحبات روز جمعه را به جای آوردند، بعد از آن فرمودند: « من ...

مجله نوجوان 216 صفحه 4

یاد دوست خاطراتی از نماز و ع شرعی بر همه کس روشن است. التزام همیشگی ایشان به انجام حتی مستحبات و ترک مکروهات از روزگار جدایی ایشان تا هنگام ارتحال ... در شرایط بحرانی بیمارستان هم معمولاً نماز شبشان ترک نشد. مستحبات نماز را حتماً به جای می آورند؛ حتماً عطر می زدند، ... و بینی باشد، آن وقت به طور دایم به فکر ساعت نماز باشد و مستحبات را هم با همان حال به جای بیاورد. در حالی که کیسه خون ...

مجله نوجوان 91 صفحه 31

در قم احساس خطر می کرد . به یا نکات جالب آن است که امام پس از شهادت حاج آقا مصطفی ، همه مستحبات خود را با او نصف کرده بودند . این نشانه علاقه واقعی ...

مجله نوجوان 225 صفحه 5

سید حسن موسوی تبریزی : سال الله محمدرضا توسلی : امام با همه اشتغالاتی که داشت به مستحبات ، به ویژه خواندن قرآن و دعا ، اهمیت می داد . ایشان ...

مجله نوجوان 137 صفحه 23

«غسل نیت» ماه رمضان.غسل نیت روزه، تقریباً اگر چه از مستحبات وقت بوده اما در حد واجبات، مورد اهتمام و توجه قرار ...