تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 218 صفحه 4

یاد دوست خاطراتی از نماز و عبادت امام خمینی (س) اهیمت دادن به مستحبات خانم دباغ که چهار ماه از نزدیک با امام در تماس ... تر از هر فردی اعمال واجب را انجام می دهند و عنایتی خاص به مستحبات که زینت بخش اعمال مومن است دارند. مثلاً یادم هست ... امام و موضوع را عرض کردم. امام فرمودند: « حالا وقت انجام مستحبات- غسل جمعه- است، وقت مصاحبه نیست، وقتی مستحبات روز ... وقت انجام مستحبات- غسل جمعه- است، وقت مصاحبه نیست، وقتی مستحبات روز جمعه را به جای آوردند، بعد از آن فرمودند: « من ...