تعداد 443 مورد یافت شد

مستحبات منیٰ

‏‏ ‏ ‏‏مستحبات منیٰ‏ ‏‏بدان‌که برای حاجی مستحب است که روز یازدهم و ...

مستحبات دیگر مکۀ معظمه

‏‏ ‏ ‏‏مستحبات دیگر مکۀ معظمه‏ ‏‏آداب و مستحبات دیگر در مکۀ معظمه ... ‏ ‏‏مستحبات دیگر مکۀ معظمه‏ ‏‏آداب و مستحبات دیگر در مکۀ معظمه از این قرار است:‏ ‏‏1-زیاد ذکر ...

مستحبات هَدْی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مستحبات هَدْی ‏ ‏‏مستحبات هَدْی چند چیز است:‏ ‏‏1.در صورت ... ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مستحبات هَدْی ‏ ‏‏مستحبات هَدْی چند چیز است:‏ ‏‏1.در صورت تمکن،قربانی شتر ...

ویژگی های عبادی امام خمینی (س)

عبادت به معنای اظهار ذلت و بند و معمولاً یک تخم مرغ، سحری ایشان بود. [19] توجه امام به مستحبات عبادات امام نه تنها در مورد واجبات، بسیار حساس و ... تنها در مورد واجبات، بسیار حساس و دقیق بودند، بلکه راجع به مستحبات هم دقت زیادی می کردند و در تمامی اعمال و رفتار، چه ... کردند و در تمامی اعمال و رفتار، چه عبادی و چه غیر عبادی، مستحبات و مکروهات آن را رعایت می کردند و در مورد مستحبات ... عبادی، مستحبات و مکروهات آن را رعایت می کردند و در مورد مستحبات نماز هم مقید به انجام تمامی آن ها بودند. امام، در ... به دست و پایشان وصل بود، بر روی تخت بیمارستان، حتی یکی از مستحبات را ترک نکردند؛ تعقیبات، قرآن، عطر، تحت الحنک، [20] ...

مستحبات و مکروهات دفن

‏‏مستحبات و مکروهات دفن‏ ‏‏اما مستحبات چند چیز است:‏ ‏‏از آن ... و مکروهات دفن‏ ‏‏اما مستحبات چند چیز است:‏ ‏‏از آن جمله است: ‏‏گود کردن قبر تا ... بها عن رحمة من سواک واحشره مع من کان یتولاّه»‏‏. و این مستحبات اختصاص‏‎ ‎‏به حالت دفن ندارد، بلکه در هنگام زیارت هر ...

مستحبات آب آشامیدن

مساله 2638ـ در آشامیدن آب چند چیز مستحب است: ...

شستشوی دهان و مضمضه کردن برای روزه دار جایز است یا نه؟ اگر به واسطه مضمضه کردن، ناخواسته آب به گلو بپرد آیا روزه باطل می شود؟

توضیحات کارشناس: گردان و چرخا مطابق آن‌چه در کتب فتوایی امام خمینی (س) آمده است از مستحبات وضو است؛ همچنین کراهت خوردن و آشامیدن در حال جنابت ...

صفحه 6 از 45 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >