تعداد 104 مورد یافت شد

مجله نوجوان 87 صفحه 32

خرده تاریخ حبیب بابایی منصرف شد. شیوه مومیایی کردن فراعنه همه ما می دانیم که در مصر باستان ، اجساد فراعنه را به خاطر اعتقاد به وجود جهان پس ... غلامان و همچنین طلسم در بین مومیایی ها دیده شده. هنرمندان مصری نیز که اطراف این مقبره ها را نقاشی می کردند ، به همراه ...

مجله نوجوان 37 صفحه 32

خرده تاریخ حبیب بابایی محافظا منصرف شد. شیوه مومیایی کردن فراعنه همه ما می دانیم که در مصر باستان ، اجساد فراعنه را به خاطر اعتقاد به وجود جهان پس ... غلامان و همچنین طلسم در بین مومیایی ها دیده شده. هنرمندان مصری نیز که اطراف این مقبره ها را نقاشی می کردند ، به همراه ...

مجله نوجوان 34 صفحه 9

شاهد مثال : ماماجتیان پُرافاده بیمار معمولا شبیه سنگ نوشته های دوره باستان به ویژه اهرام مصر و تخت جمشید است و بدین وسیله می توان آنها را خوب خوب ...

مجله نوجوان 29 صفحه 22

سوژه طلایی خواب در قرآن محسن شما را از تعبیر این خواب آگاه می کنم. فراموش نکنید که عزیز مصر هم به واسطه تعبیر خوابش بود که یوسف را از زندان به نزد ...

مجله نوجوان 21 صفحه 24

شهاب شفیعی مقدم خشم کاووس شاه رستم، پسر زال پهلوانم که از هیچ سختی کمرم خم نمی­شود. مصر، چین و مازندران را با نیروی من گرفته­ای و خود نیز با ...

مجله نوجوان 211 صفحه 28

درخت موسی شاید داستان حضرت موسی را شنیده باشید که از مصر فرار کرد و به مدین رفت و در آن­جا با صفورا دختر حضرت ... کرد. چند سال بعد موسی همراه با همسر و فرزندانش به مصر بازگشت. آنها در راه بازگشت، در شبی سرد و تاریک راه ...

مجله نوجوان 200 صفحه 25

خرید و برای درش یک قفل چوب است. در دوران فراعنه نیز قفلهایی با همین ساختار ساده در مصر ساخته می­شد. نمونه­های این قفلها در ژاپن و نروژ هم پیدا ...

مجله نوجوان 247 صفحه 32

پر بیننده ترین رویداد ورزشی دن جام جهانی که در شرایط کاملا مشابه با رقیب دیرینه خود مصر قرار داشت. الجزایر پس از 24 سال یک بار دیگر توانست جواز ...

مجله نوجوان 159 صفحه 14

چه کلاه بزرگی بر سرشان رفته است، ح. ک همان روز معامله، به مصر فرار کرد و بعد از چند ماه زندگی در آنجا، به ...

مجله نوجوان 133 صفحه 8

مرتضی سورج سیاسی بلکه پادشاهی گسترده ای که هنوز هم آثار به جا مانده از مصر باستان مایه ی شگفتی باستان شناسان است.هزاران برده در ...

صفحه 8 از 11 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >