تعداد 2 مورد یافت شد

قطع رابطه سیاسی ایران با مصر

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏ ‏‏ج وزیر امور خارجه‏ ‏‏ با در نظر گرفتن پیمان خائنانۀ مصر و اسرائیل و اطاعت بی چون و چرای دولت مصر از‏‎ ‎‏امریکا و ... پیمان خائنانۀ مصر و اسرائیل و اطاعت بی چون و چرای دولت مصر از‏‎ ‎‏امریکا و صهیونیسم، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران ... جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود‏‎ ‎‏را با دولت مصر بنماید.‏ ‏‏۱۰ / ۲ / ۵۸‏ ‏‏روح الله الموسوی ...

آمریکای جنایتکار

مردم آزادۀ جهان همیشه از ابرقد جنگ با عربستان و شیوخ‏‎ ‎‏خلیج فارس نیست؛ جنگ ما، جنگ با مصر و اردن و مراکش نیست؛ جنگ ما، جنگ با‏‎ ‎‏ابرقدرت های شرق ...