تعداد 4 مورد یافت شد

قطع رابطه سیاسی ایران با مصر

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏ ‏‏ج وزیر امور خارجه‏ ‏‏ با در نظر گرفتن پیمان خائنانۀ مصر و اسرائیل و اطاعت بی چون و چرای دولت مصر از‏‎ ‎‏امریکا و ... پیمان خائنانۀ مصر و اسرائیل و اطاعت بی چون و چرای دولت مصر از‏‎ ‎‏امریکا و صهیونیسم، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران ... جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود‏‎ ‎‏را با دولت مصر بنماید.‏ ‏‏۱۰ / ۲ / ۵۸‏ ‏‏روح الله الموسوی ...

صلح مصر و اسرائیل

اینجانب بیش از پانزده سال است عرب این حقیقت را اعلام نموده ام. اکنون با طرح استعماری صلح مصر و اسرائیل،‏‎ ‎‏این خطر بیشتر و نزدیکتر و جدیتر شده است. ...

آمریکای جنایتکار

مردم آزادۀ جهان همیشه از ابرقد جنگ با عربستان و شیوخ‏‎ ‎‏خلیج فارس نیست؛ جنگ ما، جنگ با مصر و اردن و مراکش نیست؛ جنگ ما، جنگ با‏‎ ‎‏ابرقدرت های شرق ...

حکومت ایده آل اسلامی

وحدت کلمه و اسلامی بودن یک ممل یک مملکتی که شاید ده‏‎ ‎‏مقابل مملکت ایران بود، از حجاز تا مصر، آفریقا، کذا ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ یک مقدار هم از اروپا، این‏‎ ...