تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 102 صفحه 22

ساخت داروی درمان آب مروارید با الهام از قرآن یک پزشک مصری موفق شد با الهام از آیات سوره یوسف علیه السلام داروی ... سوره نظر مرا جلب کرد . حضرت یوسف علیه السلام که اکنون عزیز مصر است ، در آیه 93 خطاب به برادران خود می گوید : « حال این ... ، بینایی حضرت یعقوب علیه السلام باز می گردد . این محقق مصری می افزاید : « من با خود فکر کردم که چه چیز در پیراهن ...