تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 170 صفحه 24

پرفسور بالتازار قرن یازدهم پیش از میلاد اختراع کرده­اند. برخی هم آن را به مصر باستان و حتی منطقۀ بابل نسبت می­دهند. نکتۀجالب ...