تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 245 صفحه 7

خیرات و برکات معنوی کوثر قلم و یک مملکتی که شاید ده مقابل مملکت ایران بود، از حجاز تا مصر، آفریقا، کذا [و] یک مقدار هم از اروپا، این خلیفة الهی ...