تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 44 صفحه 32

مرجان خورزمی ماهی ها عاشق می ش از این فیلم، تئاترهای خوب و متفاوتی چون "عروسی خون"، "در مصر برف نمی بارد" و "رمئو و ژولیت" را روی صحنه برده است. از ...