تعداد 4 مورد یافت شد

مجله نوجوان 21 صفحه 18

شعر مقاومت فلسطین علی حاجتیان کودکی بزرگی را می­کشد در کتاب خدا (قرآن) آمده است شما از مصر بیرون می­روید و در صحرای مصر، گرسنه و تشنه سرگردان ... خدا (قرآن) آمده است شما از مصر بیرون می­روید و در صحرای مصر، گرسنه و تشنه سرگردان می­شوید و بدور از خدایتان گوساله ...

مجله نوجوان 21 صفحه 22

شارون؛ دیو نسل­کشی در صبرا و ش سینا» را به عهده گرفت. به دنبال موفقیت در شکافتن خطوط ارتش مصر و رخنه به غرب کانال سوئز و بستن آب و غذا به روی سربازان ... رخنه به غرب کانال سوئز و بستن آب و غذا به روی سربازان اسیر مصری که منجر به مرگ فجیع صدها تن از آنها شد، در بین ...

مجله نوجوان 21 صفحه 24

شهاب شفیعی مقدم خشم کاووس شاه رستم، پسر زال پهلوانم که از هیچ سختی کمرم خم نمی­شود. مصر، چین و مازندران را با نیروی من گرفته­ای و خود نیز با ...

مجله نوجوان 21 صفحه 23

دلارام کارخیران واقعیتهای عجیب واقعی­شان بیشتر است! -حدود سه هزار سال قبل، سن پیری مرگ در مصر، 30 سالگی بوده است! -اغلب مردم مسواکهای آبی را به قرمز ...