تعداد 579 مورد یافت شد

طرح مصلحت در اندیشه امام خمینی و تحلیلی بر آن

طرح مصلحت در اندیشه امام خمینی و تحلیلی بر آن محمد منصورنژاد ... مقاله حاضر در دو عنوان کلی زیر سامان یافته است: الف ـ مصلحت در آثار امام خمینی؛ ب ـ تأمل و تحلیلی بر اندیشه امام ... آثار امام خمینی؛ ب ـ تأمل و تحلیلی بر اندیشه امام در بحث مصلحت. الف ـ مصلحت در آثار امام خمینی: مجموعه اظهار ... ـ تأمل و تحلیلی بر اندیشه امام در بحث مصلحت. الف ـ مصلحت در آثار امام خمینی: مجموعه اظهار نظرهای امام قدس سرّه ... آثار امام خمینی: مجموعه اظهار نظرهای امام قدس سرّه درباره مصلحت، تحت عناوین هفت گانه زیر ارائه می شود: 1ـ واژه ...

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلم از هر چهار مؤلفه نام بردید؛ اول، مسأله اخلاق؛ دوم، مسأله مصلحت؛ سوم، مسأله سیاست و چهارم، مسأله عدالت است که این چهار ... است که در حوزۀ دین مورد قبول است، یا وقتی که می گوییم مصلحت، منظور مصلحت شخصی نیست، بلکه مصلحت عمومی و مصلحت نوعی ... حوزۀ دین مورد قبول است، یا وقتی که می گوییم مصلحت، منظور مصلحت شخصی نیست، بلکه مصلحت عمومی و مصلحت نوعی است؛ مصالحی ... یا وقتی که می گوییم مصلحت، منظور مصلحت شخصی نیست، بلکه مصلحت عمومی و مصلحت نوعی است؛ مصالحی است که در روابط اجزای ... می گوییم مصلحت، منظور مصلحت شخصی نیست، بلکه مصلحت عمومی و مصلحت نوعی است؛ مصالحی است که در روابط اجزای جامعه شکل می ...

مصلحت به مثابه روش

مصلحت به مثابه روش اصغر افتخاری مقدمه «مصلحت نظام و ... به مثابه روش اصغر افتخاری مقدمه «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ... دسته بندی آن را بر خود هموار سازیم.[2] مین وضعیت درباره مصلحت نیز صادق است. واژه ای مبهم و با کاربردهای بسیار که ... عمل کرد حضرت امام خمینی رحمه الله برای تاسیس «تشخیص مصلحت نظام» و کاربرد واژه مصلحت در بستر تفکر سیاسی شیعی ... رحمه الله برای تاسیس «تشخیص مصلحت نظام» و کاربرد واژه مصلحت در بستر تفکر سیاسی شیعی ملاحظه کرد. متعاقب این اقدام ...

مصاحبه با آیة الله محمد یزدی

مصاحبه با آیة الله محمد یزدی به بعضی از مباحث اخلاقی بر می گردد و در طرف دیگر هم، عنوان مصلحت و سیاست است که گاهی اوقات، این ها با هم تعارض پیدا می ... می کنند. حال شما در رابطه با تعارض هایی که بین اخلاق و مصلحت یا اخلاق و سیاست مطرح می شود، چه نظری دارید؟ به ویژه ... البته گاهی در تعارض هایی که بین اخلاق و سیاست و یا اخلاق و مصلحت پیش می آمده، فعلی مغایر اخلاق انجام می گرفته که شاید ... می آمده، فعلی مغایر اخلاق انجام می گرفته که شاید به دلیل مصلحت و یا مقتضای سیاست و حکومت بوده است. همان طور که ... چنان که مستحضرید، از نظر حضرت امام رحمه الله وقتی که امری مصلحت حکومت و یا مصلحت نظام باشد، باید از فقه به معنای احکام ...

رابطه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام خمینی

رابطه آزادی و ولایت در اندیشه گیرندۀ خراج و سایر مالیات و تصرف کننده در آن ها براساس مصلحت مسلمانان می باشد».[15] با توجه به آن چه که گذشت، ... زن یک مرد و یا فروختن مالش یا گرفتن مال از او ولو زمانی که مصلحت عمومی اقتضا نکند، ولایت دارد، این امور برای فقیه ثابت ... آن احکام را صادر می نماید. بنابراین، ملاک احکام حکومتی «مصلحت» است که براساس این نظریه، ولی فقیه در مواردی که این ... «مصلحت» است که براساس این نظریه، ولی فقیه در مواردی که این مصلحت را تشخیص دهد، می تواند با صدور این احکام ولایت خود را ... آن را نیز ضروری و لازم می گرداند. 2 ـ احکام حکومتی، مصلحت و آزادی یکی دیگر از آموزه هایی که در تبیین مفهوم ...

مصلحت به عنوان پارادایم حکومت اسلامی (با نگاه به شیوه های مصلحت سنجی و چارچوب های کلی مصلحت در سیاست داخلی)

مصلحت به عنوان پارادایم حکومت اسلامی (با نگاه به شیوه های ... به عنوان پارادایم حکومت اسلامی (با نگاه به شیوه های مصلحت سنجی و چارچوب های کلی مصلحت در سیاست داخلی) ... اسلامی (با نگاه به شیوه های مصلحت سنجی و چارچوب های کلی مصلحت در سیاست داخلی) سیدمحمد ناصر تقوی پیش ... سیدمحمد ناصر تقوی پیش سخن درگسترۀ اندیشۀ اسلامی مفهوم مصلحت اهمیت ویژه ای دارد. بحث دربارۀ اقسام مصلحت، موضوعی ... اسلامی مفهوم مصلحت اهمیت ویژه ای دارد. بحث دربارۀ اقسام مصلحت، موضوعی دامنه دار است که ما در نوشته ای مستقل بدان ...

مصاحبه با آیت الله سید کاظم حائری

آیة الله سیدکاظم حائری * ض یعنی اگر پیغمبر بخواهد اموال من را بگیرد - حتی نه برای مصلحت جامعه - یا بخواهد مرا مجبور به طلاق همسرم بکند، او ... است که این کارها را بکند هر چند جایز است. او همیشه دنبال مصلحت جامعه است نه دنبال یک هواهای نفسانی حتی هواهای نفسانی ... کند که زنت را طلاق بده ولی اگر این چنین امری کرد در دایرۀ مصلحت من فکر کرده و من چون صلاحم در این بوده، دستور داده است ... ولی در حدود آن چه را که خود فقیه معتقد شود که این کار به مصلحت جامعه است. در این حدود امام می فرمود: ولایت مطلقه ... این قید جلوی ولی فقیه نیست ولی باید کار فقیه به مقتضای مصلحت جامعه باشد و در این معنای دوم آن اشکال قبلی، مطرح ...

جمهوریّت نظام با اسلامیّت آن در تعارض و تقابل قرار نمی گیرد

جمهوریّت نظام با اسلامیّت آن د انجام می شود و میزان رأی ملّت است ، مردم هر چیزی را که مصلحت جامعه اسلامی تشخیص دادند همان باید اجرا شود و هرکس ... تشخیص دادند همان باید اجرا شود و هرکس بخواهد بر خلاف مصلحتی که مردم تشخیص داده اند فردی یا قانونی را بر آنان ... ها به تشکیل مجمع پرداخته و می نویسد: ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان حیات مبارک حضرت امام (ره) دلیل گویایی است ... جمهوری اسلامی ارائه کرده اند. معنای حاکمیت رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر رأی شورای نگهبان اینست که مصلحت جامعه بر هر ... رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر رأی شورای نگهبان اینست که مصلحت جامعه بر هر چیزی مقدّم است و بدیهی است تشخیص مصلحت بر ...

مصلحت نظام در اندیشه امام خمینی

مصلحت نظام در اندیشه امام خمینی فاکر میبدی مقدمه واژه ... نظام در اندیشه امام خمینی فاکر میبدی مقدمه واژه مصلحت از جمله واژگانی است که می توان آن را از ابعاد گوناگون ... است؛ بدین معنا که اگر در اسلام چیزی واجب شده بر پایه وجود مصلحت ملزمه است و اگر چیزی حرام شده باز بر اساس وجود مفسده ... نیست که رازی جز تعبد محض نداشته باشد.[1] از سوی دیگر، مصلحت به عنوان امری لازم در اعمال ولایت عام شرعی، مانند ... جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقال سعی بر آن است تا مصلحت را تنها از بعد اخیر، آن هم از روزنه اندیشه امام ...

درک و تفسیر صحیح اندیشه های امام خمینی

درک و تفسیر صحیح اندیشه های ام و غیرمنطقی می داند و هرگز نه تنها معلق شدن حدود بر اساس مصلحت را حرام نمی داند؛ بلکه خود، پیش رو ترین و آوانگاردترین ... و اقتصادی اسلامی ممکن است به پدید آمدن تضاد و تزاحم میان «مصلحت امروزین» و «حکم شرعی» نیز بیانجامد. تضادی که در صورت ... بازاندیشی در دیدگاه های اجتهادی در زمینه قصاص و لحاظ کردن مصلحت ها و اقتضائات زمان و مکان در استنباط این حکم مخالف ... را درباره حق مجلس در معلق کردن، «هر» حکم شرعی ای بر اساس مصلحت اعلام می کند. به گونه ای که شورای نگهبان نیز حق مخالفت ... شورای نگهبان نیز حق مخالفت فقهی با مصوبه مجلس که بر اساس مصلحت به تصویب رسیده بود؛ نداشت؛ اگر چه تمامی مصوبات مجلس از ...

صفحه 1 از 58 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >