تعداد 580 مورد یافت شد

مصاحبه با آیت الله غلامعلی حدادعادل

دکتر غلامعلی حدادعادل * حضرت امام هم چنین مطلبی را می پذیرفتند؛ مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دادند یا فرمودند: حکومت جزء احکام اولیه ... را نسبت به احکام نداشتند ـ بلکه مقصود این است که: گاهی مصلحت جامعه ایجاب می کند که مثلاً یک حکمی برای یک مدت محدودی ... سانی باشند. در واقع پاسخ بنده به شما این است که این تشخیص مصلحت که امام به آن معتقد بودند، به معنای داشتن نوعی انعطاف ... پیش بینی شده است. اگر ما در اصل دین مبنایی برای این قبیل مصلحت اندیشی ها داشتیم و بعد هم درک کردیم که این مصلحت ... این قبیل مصلحت اندیشی ها داشتیم و بعد هم درک کردیم که این مصلحت اندیشی ها برای حفظ بنیه و کیان و اساس جامعه است، در آن ...

همیشه در کنار مردم بود

همیشه در کنار مردم بود دبیر ک که کتاب سرگذشت فلسطین را نوشت و تا زمانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفکرش این بود که آنچه به مصلحت این کشور و مردم ... زمانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفکرش این بود که آنچه به مصلحت این کشور و مردم است را به تصویب برساند و برای این کشور ...

مصاحبه با آیت الله محمد یزدی

آیة الله محمد یزدی * برای به او بدهد. حضرت علی(ع) به صراحت به امرای خود می فرمودند: مصلحت عامّه بر مصلحت خاصّه تقدم دارد که تعبیر در آن جا مصلحت ... علی(ع) به صراحت به امرای خود می فرمودند: مصلحت عامّه بر مصلحت خاصّه تقدم دارد که تعبیر در آن جا مصلحت است نه رضایت. ... مصلحت عامّه بر مصلحت خاصّه تقدم دارد که تعبیر در آن جا مصلحت است نه رضایت. ما شصت میلیون جمعیت داریم که بیست میلیون ... اند. حال فقیه عادلی که حکومت دینی را اداره می کند باید مصلحت همه از جمله مصلحت این بیست میلیون جوان را مقدم بدارد و ... عادلی که حکومت دینی را اداره می کند باید مصلحت همه از جمله مصلحت این بیست میلیون جوان را مقدم بدارد و اگر برای جلوگیری ...

میزگرد«احیاء تفکر دینی از منظر فقه سیاسی(1)»

میزگرد «احیاء تفکر دینی از منظ ثانویه است، چه این که در فقاهت سنتی ما نیز استنباط می شود. مصلحت امت و نظام اسلامی اقتضائاتی دارد که ممکن است در محدودۀ ... محقق داماد: در ادامه بحث، سؤالی که مطرح است، این است که مصلحت در چارچوب دین یعنی چه؟ اگر مصلحت در چارچوب احکام اولیه ... که مطرح است، این است که مصلحت در چارچوب دین یعنی چه؟ اگر مصلحت در چارچوب احکام اولیه شریعت است، این تناقض است. دینی ... است، این تناقض است. دینی که به معنای «بایستی ها» است، مصلحت در چارچوب دین یا به توتولوژی بر می گردد و یا به تناقض، ... تناقض، و به عبارت دیگر در حقیقت یا «همان همانی» است، یعنی مصلحت همان دین و دین همان مصلحت است و این مطلب هیچ فایده ای ...

تقیه مداراتی از نگاه امام خمینی

تقیه مداراتی از نگاه امام خمین تقیه شده است، در عبارت امام خمینی، دو احتمال مطرح است: 1. مصلحت نوعیه «علت حکم» باشد 2. مصلحت نوعیه «حکمت حکم» ... دو احتمال مطرح است: 1. مصلحت نوعیه «علت حکم» باشد 2. مصلحت نوعیه «حکمت حکم» باشد؛ فلذا لازم است بحث روی هر دو ... هر دو احتمال مطرح شود: احتمال اول اگر مراد این است که مصلحت نوعیه «علت حکم» است، یعنی در این صورت، مصلحت وحدت کلمه ... این است که مصلحت نوعیه «علت حکم» است، یعنی در این صورت، مصلحت وحدت کلمه و یکپارچگی بین مسلمین از اهمیت بالایی بر ... خوردار است و از مصالح لزومی در نزد شارع شمرده می شود و این مصلحت اهم در تزاحم با مصلحت مهم (مصلحت موجود در ترک تقیه و ...

استنباط و زمان و مکان

استنباط و زمان و مکان سیّد صا می توان جستجو کرد. بحث و گفتگو دربارۀ عناوین مهمی همچون «مصلحت» و تقسیم آن به سه قسم ضروری، حاجی و تزیینی[1]، با توجه ... زمان و مکان (و علوم مختلف) در اجتهاد است. دوّم - عنوان «مصلحت» و احکام حکومتی در فقه اهل سنت به دلیل درگیر بودن با ... عناوین اولیه و مقدم بر هر حکم شرعی دانسته اند. بدیهی است مصلحت، مانند هر عنوان دیگر، دارای ضوابط مشخصی است. عدم عنایت ... قدرت سیاسی، عملی ببینند. به بیان دیگر، دولت اسلامی بر اساس مصلحت می تواند مالکیت خصوصی را تحدید کند، آزادیهای سیاسی را ... برای هر شخصی ممکن است مطرح شود، آن است که آیا معیاری برای مصلحت وجود ندارد؟ و بنابر سعۀ بی ضابطۀ آن چه ضمانتی برای ...

نگاهی مقایسه ای به مسأله بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368

نگاهی مقایسه ای به مسأله باز از قرار زیر است: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم ... صورت می گیرد. 2ـ تشخیص چنین ضرورتی به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 3ـ تأیید ضرورت بازنگری در قانون اساسی به ... اساسی به عهده مقام رهبری است. 4ـ مشورتی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه بازنگری قانون اساسی ارائه می دهد می ... را برشمارد. 5ـ مشورتی را که مقام رهبری از مجمع تشخیص مصلحت نظام می گیرد، در ایشان نوعی الزام عقلایی به پذیرش ... یکسو در اصل 177 آمده: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ...، و این مورد نشانگر آن است که مقام رهبری به ...

عاشورا در فقه، ارزیابی دیدگاه فقهی امام خمینی(س) و دیگر فقیهان دربارۀ قیام سیدالشهدا(ع)

عاشورا در فقه ارزیابی دیدگاه و ظواهر ادلۀ عوامل و عناصر دیگری چون قوت و ضعف مسلمانان، مصلحت سنجی عمومی و غیبت امام معصوم(ع) و نیز شوق شهادت به ... نیز منطبق بر موازین کلی و ضوابط شرعی بوده است و همراه با مصلحت. لازم به یادآوری است ایشان در کتاب قواعد –چنانکه خواهد ... ثانی در شرح این عبارت شرایع که «مهادنه در صورتی که دارای مصلحت باشد، جایز است» در خصوص معنای جواز و مراد محقق اول از ... به معنای اعم که شامل وجوب نیز می گردد. لذا امام در صورت مصلحت جایز است اقدام به صلح کند ولی در صورت ضرورت، مثل نیاز ... و امام در صورت ضرورت نیز می تواند نپذیرد. هر چند در صورت مصلحت می تواند بپذیرد. سپس اضافه می کند: «و بهذا المعنی ...

تحجر و تکفیر از منظر گفتمان سیاسی امام خمینی (س)

تحجر و تکفیر از منظر گفتمان سی عمده آمریکا نیست، بلکه تحجر است. مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام زندگی امام خمینی (س) را دارای دو برش دانست و ... در زمان پیامبر(ص) نبوده حرام است. مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این سؤال که چطور می شود در یک مکتب دو تفکر ... گفت که این برنامه را تعطیل کند. مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود در مورد رفتار امام ...

یادداشتی از دکتر سید مصطفی محقق داماد: چوب حراج بر موازین فقاهت و قضاوت!

یادداشتی از دکتر سید مصطفی م آنم که معظم له در پاسخ این نقد به ذیل دامن گشاد و گسترده مصلحت تمسک نمایند که در این صورت قلم را سرمی شکند و از نگارش ... صورت قلم را سرمی شکند و از نگارش بازمی دارد. بفرمایند که مصلحت چنان دیدیم و چنان گفتیم و چنان کردیم و چنان خواهیم ... این نویسنده توان دفاع ندارد. این سخن مبتنی بر نظریه فقه مصلحت اندیش است که می تواند همه اصول اخلاقی و فقهی شریعت ...

صفحه 7 از 58 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >