تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 56 صفحه 25

نفرینش زمین و زمان را نمی گرف علی تمام وجود ما رافراگرفته است .عمویت حسن بی علی که برای مصلحت اسلام به صلح می رفت ، اول با ما وضو ساخت و بعد از آن ...