تعداد 8 مورد یافت شد

مفهوم مصلحت در فقه شیعه چیست

مفهوم مصلحت در فقه شیعه چیست در فقه شیعه احکام بر پایه مصلحت است، ... مصلحت در فقه شیعه چیست در فقه شیعه احکام بر پایه مصلحت است، هر چیزى که مصلحت ملزمه داشته باشد آن واحب است و ... شیعه چیست در فقه شیعه احکام بر پایه مصلحت است، هر چیزى که مصلحت ملزمه داشته باشد آن واحب است و هر چیزى که مفسد قابل ... حرام است. عالمان شیعه مى ‏گویند هیچ حکم ایجابى در اسلام از مصلحت تهى نیست و هیچ حکم تحریمى فعلش از مفسده تهى نیست. ... تمامى احکام بر پایه مصالح و مفاسد واقعى بنا شده است. لیکن مصلحت بر دو نوع است «پایدار» و «ناپایدار» اگر مصلحت پایدار ...

سلام. درصحیفه امام(س) ج 15 آمده است که برای حفظ اسلام اگر لازم باشد دروغ هم باید گفت و .. . در مورد این موضوع توضیحاتی بفرمایید.

در ابتدای مطلب، عین عبارات اما است بر شما؛ دروغ بگویید، واجب است بر شما. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در ... واجب است بر شما. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه مان باید ... به جهت مصالح وضع می شود. بنابراین اگر با اجرای این حکم، مصلحت بالاتری از بین می رود، در این صورت رعایت مصلحت کمتر ... این حکم، مصلحت بالاتری از بین می رود، در این صورت رعایت مصلحت کمتر لازم نیست و این یک موضوع عقلایی است و همه انسان ...

دیدگاه امام درباره مجازات سنگسار، اعدام و قطع دست چیست؟

احکام جزایی و حدود اسلام، رحمت خطاکار و جامعه می باشد. (صحیفه امام(س)، ج 16، ص217) و برای مصلحت جامعه است. (صحیفه امام(س)، ج7، ص313 و 314) و دارای ... اسلام یا مسلمین شود، باید دانست که مصحلت اسلام و مسلمین بر مصلحت اجرای یک حکم برتری دارد. در اینجا فقیه عادل و حاکم ...

اگر زنی دارای هوش بیشتری نسبت به مرد باشد چرا دارای ولایت بر او نباشد؟

ولایت فرد بر دیگری، پیرو دلیل در اسلام شمرده شود.همانطور که اشاره کردیم، هر حکمی دارای مصلحت است اما اینکه مصلحت حکم، همان است که به نظر ما رسیده ... که اشاره کردیم، هر حکمی دارای مصلحت است اما اینکه مصلحت حکم، همان است که به نظر ما رسیده است، صحیح و کافی ...

تفاوت اصول مربوط به اعمال ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین شده در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 در چه مواردی است؟

پس از یک تجربه ده ساله و مسائل تعیین و نظارت بر سیاست های کلی نظام، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و... (اصل 110، 176 ،177 و...)همانطور که ملاحظه ...

از دیدگاه حضرت امام(س) چنانچه میان احکام مرجع تقلید و ولی فقیه تضاد یا تعارضی وجود داشته باشد، فرد باید به حکم کدام عمل کند؟ مرز میان احکام فردی و ...

اختیارات «ولی امر» در زمامداری بین آن دو مقایسه کند و آن حکم را به طور موقت تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم دارد. با توجه به مطالب فوق ...

آیا حضرت امام(س) فقه سنتی و حوزه های علمیه را برای پاسخگویی به نیازهای فعلی جامعه کافی می دانستند؟ با توجه به پیچیدگی های فعلی جوامع با تکیه بر فقه ...

حضرت امام سفارشات بسیار اکیدی یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از ...

آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی برخوردی با خبرهای دروغ داشتند؟ نمونه هایی از آن را توضیح دهید.

در عبارات پایانی وصیت نامه اما آغاز کردند تا اهل مبارزه بدانند که نباید صداقت را در پای مصلحت اندیشی های سست قربانی کرد: "بسم اللَّه الرحمن ...