تعداد 3294 مورد یافت شد

جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی شیعه

‏‏چکیده‏ ‏‏مفهوم مصلحت در اندیشه دینی (شیعی) و غیردینی، دو بعد نزدیک به هم ... و غیردینی، دو بعد نزدیک به هم دارد که از آن‌ها تعبیر به مصلحت تشریعی و مصلحت اجرایی می شود. مشترک میان تعاریف در ... بعد نزدیک به هم دارد که از آن‌ها تعبیر به مصلحت تشریعی و مصلحت اجرایی می شود. مشترک میان تعاریف در مکاتب و زمینه‌های ... مشترک میان تعاریف در مکاتب و زمینه‌های مختلف، آن است که مصلحت جلب منفعت و دفع ضرر است و این، ارزش‌های مبنایی منافع و ... با وجود پیروی از فلسفه سیاست مدن افلاطون و ارسطو، ضابطه مصلحت عمومی را برای تمیز شیوه‌های مطلوب و نامطلوب فرمانروایی ...

مصلحت نظام در اندیشه امام خمینی

مصلحت نظام در اندیشه امام خمینی فاکر میبدی مقدمه واژه ... نظام در اندیشه امام خمینی فاکر میبدی مقدمه واژه مصلحت از جمله واژگانی است که می توان آن را از ابعاد گوناگون ... است؛ بدین معنا که اگر در اسلام چیزی واجب شده بر پایه وجود مصلحت ملزمه است و اگر چیزی حرام شده باز بر اساس وجود مفسده ... نیست که رازی جز تعبد محض نداشته باشد.[1] از سوی دیگر، مصلحت به عنوان امری لازم در اعمال ولایت عام شرعی، مانند ... جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقال سعی بر آن است تا مصلحت را تنها از بعد اخیر، آن هم از روزنه اندیشه امام ...

مصلحت نظام در اندیشه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏مصلحت نظام در اندیشۀ امام خمینی‏ ‏‏ ‏ ‏‏فاکر میبدی‏ ‏‏ ... امام خمینی‏ ‏‏ ‏ ‏‏فاکر میبدی‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏واژه مصلحت از جمله واژگانی است که می توان آن را از ابعاد گوناگون ... است؛ بدین معنا که اگر در اسلام چیزی واجب شده بر پایه وجود مصلحت ملزمه است و اگر چیزی حرام شده باز بر اساس وجود مفسده ... که رازی جز تعبد محض نداشته باشد.‏‎[1]‎ ‏‏از سوی دیگر، مصلحت به عنوان امری لازم در اعمال ولایت عام شرعی، مانند ... ویژه ای برخوردار است.‏ ‏‏در این مقال سعی بر آن است تا مصلحت را تنها از بعد اخیر، آن هم از روزنه اندیشه امام ...

درک و تفسیر صحیح اندیشه های امام خمینی

درک و تفسیر صحیح اندیشه های ام و غیرمنطقی می داند و هرگز نه تنها معلق شدن حدود بر اساس مصلحت را حرام نمی داند؛ بلکه خود، پیش رو ترین و آوانگاردترین ... و اقتصادی اسلامی ممکن است به پدید آمدن تضاد و تزاحم میان «مصلحت امروزین» و «حکم شرعی» نیز بیانجامد. تضادی که در صورت ... بازاندیشی در دیدگاه های اجتهادی در زمینه قصاص و لحاظ کردن مصلحت ها و اقتضائات زمان و مکان در استنباط این حکم مخالف ... را درباره حق مجلس در معلق کردن، «هر» حکم شرعی ای بر اساس مصلحت اعلام می کند. به گونه ای که شورای نگهبان نیز حق مخالفت ... شورای نگهبان نیز حق مخالفت فقهی با مصوبه مجلس که بر اساس مصلحت به تصویب رسیده بود؛ نداشت؛ اگر چه تمامی مصوبات مجلس از ...

امام، مجتهدی عقل گرا / حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی

اگر بخواهیم اندیشه های امام را یکی عنصر زمان بود و دومی عنصر مکان و سومی مساله تشخیص مصلحت بود. این سه عنصر یعنی زمان، مکان و تشخیص مصلحت، در عصر ... مساله تشخیص مصلحت بود. این سه عنصر یعنی زمان، مکان و تشخیص مصلحت، در عصر امام به طور جدی مطرح شد، بنای عقلا در اجتهاد ... را عوض می کرد. متاسفانه بر نظریه تاثیر زمان، مکان و تاثیر مصلحت نظام، هیچکس توجه نمی کند. ممکن است ایشان روزی به عنوان ... نمی کند. ممکن است ایشان روزی به عنوان یک رهبر سخنی درباره مصلحت جامعه، مصلحت عامه و مصلحت حکومت گفته باشند، اما در روز ... است ایشان روزی به عنوان یک رهبر سخنی درباره مصلحت جامعه، مصلحت عامه و مصلحت حکومت گفته باشند، اما در روز دیگر و در ...

ضوابط احکام حکومتی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ضوابط احک نظر می رسد این ضوابط و محورهای به قرار زیر است:‏ ‏‏مصلحت؛‏ ‏‏اجرای احکام اسلام؛‏ ‏‏عدالت.‏ ‏‏ ‏ ‏‏نگاهی به ... احکام اسلام؛‏ ‏‏عدالت.‏ ‏‏ ‏ ‏‏نگاهی به تاریخچه مصلحت در فقه شیعه‏ ‏‏ ‏ ‏‏شیخ مفید و شیخ طوسی‏ ‏‏مصلحت از ... مصلحت در فقه شیعه‏ ‏‏ ‏ ‏‏شیخ مفید و شیخ طوسی‏ ‏‏مصلحت از مهم ترین ارکان و مبانی تصمیم گیری حاکم در ابعاد ... آن باید به «والی» داده شود و او آن را در مصالح عمومی و مصلحت هایی که در نظر دارد صرف کند:‏‏ «... و یأخذ الباقی بعد ... در اعتلای اسلام به وی مدد می رسانند هزینه کند و نیز در راه مصلحتی که در نظر دارد از قبیل تقویت اسلام، برپایی دین، جهاد ...

ضوابط احکام حکومتی

ضوابط احکام حکومتی سید علی نظر می رسد این ضوابط و محورهای به قرار زیر است: مصلحت؛ اجرای احکام اسلام؛ عدالت. نگاهی به تاریخچه مصلحت ... احکام اسلام؛ عدالت. نگاهی به تاریخچه مصلحت در فقه شیعه شیخ مفید و شیخ طوسی مصلحت از مهم ترین ... نگاهی به تاریخچه مصلحت در فقه شیعه شیخ مفید و شیخ طوسی مصلحت از مهم ترین ارکان و مبانی تصمیم گیری حاکم در ابعاد ... آن باید به «والی» داده شود و او آن را در مصالح عمومی و مصلحت هایی که در نظر دارد صرف کند: «... و یأخذ الباقی بعد ... در اعتلای اسلام به وی مدد می رسانند هزینه کند و نیز در راه مصلحتی که در نظر دارد از قبیل تقویت اسلام، برپایی دین، جهاد ...

نامه ای که سنگ بنای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد

با وجود پیش‌بینی نهادها و سازم و شوراى نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در ... و جناب آقاى میر حسین موسوى، و وزیر مربوط، براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان ... به این جانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‏اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست ... اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى‏دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏اى است که مقاومت در مقابل آن ...

بررسی مقایسه ای مفهوم مصلحت دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) و هابز

پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی مقایسه‌ای مفهوم مصلحت دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) و هابز» به قلم "علی ... فصل چهارم تفاوت ها و تقارن های موجود در دو اندیشه در مورد "مصلحت دولت" آشکار گردد. جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با ... کنید: 1- اندیشه سیاسی امام خمینی(س) - کتاب 2- مبانی مصلحت عمومی در اندیشه‌ سیاسی امام خمینی(س) - کتاب 3- قدرت و ... عمومی در اندیشه‌ سیاسی امام خمینی(س) - کتاب 3- قدرت و مصلحت درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) - ... دمکراسی(توماس هابز) - پایان نامه 5- بررسی مقایسه‌ای مفهوم مصلحت دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) و هابز - پایان ...

در جواب تلگرام آیت الله حکیم، امام ضمن تشکر از ایشان مهاجرت علما را به عتبات عالیات مصلحت ندانستند.

در جواب تلگرام آیت الله حکیم، امام ضمن تشکر از ایشان مهاجرت علما را به عتبات عالیات مصلحت ...

صفحه 4 از 330 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >