تعداد 1720 مورد یافت شد

روزهای پرکار امام در نوفل لوشاتو

روزهای آبان 1357 در روند انقلا گذاشته است. رژیم شاه به اقرار دست نشاندگانش در مجلس و در مطبوعات و در حکومت، غرق در فساد بوده است و گردانندگان این ... چون و چراى امریکاست و موجودیت ایران را به خطر انداخته است. مطبوعات جهان باید این هشدار را به مردم جهان برسانند. ...

حقوقدان آذری: امام خمینی(س) نظریه حکومتی جدیدی را به دنیا عرضه کرد

به گزارش پرتال امام خمینی (س) می کنیم که در فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود، در مصاحبه با مطبوعات و در موضع گیری ها در رابطه با مسایل شخصی و اجتماعی ...

استراتژی رژیم این بود که پیروان امام را از بازگشت ایشان ناامید سازد

شاه که به دلیل پایگاه مردمی ام و امنیت ترکیه) قرار گرفت امام از آنجایی که در آنکارا مطبوعات و اصحاب جراید ترکیه نسبت به حضور امام کنجکاو شده ... که باید پیروان امام را از بازگشت ایشان ناامید ساخت. مردم و مطبوعات ترکیه هم از تماس با امام دور نگه داشته می شدند و ...

ما مطالبمان را می‏‏ گوییم

در ابتداى ورود امام به فرانسه آن در روزنامه با عنوان «مذاکره» چاپ شد. به دنبال آن مدیران مطبوعات دیگر فرانسه صداى اعتراضشان بلند شد که چرا دولت ...

بازگشت شکوهمند امام خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قم

امام خمینی پس از بازگشت پیروزم است.» رهبر کبیر انقلاب اسلامی در بخش دیگر از این پیام به مطبوعات و رسانه‌های تبلیغاتی توصیه نمودند «که تحت تأثیر راست ... شاء اللَّه مبارزه با فساد مى‏ کنیم؛ فحشا را قطع مى ‏کنیم؛ مطبوعات را اصلاح مى‏ کنیم؛ رادیو را اصلاح مى‏ کنیم؛ تلویزیون ...

نشریۀ اندیشه حکومت ویژه کنگرۀ امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی(8 شماره)

بازشناسی اندیشه حکومتی امام اه اخبار و گزارش کنگره، معرفی کتاب و سال امام خمینی در آئینه ...

امام در نقد رسانه ها علمی و آگاهانه برخورد می کرد

پرتال امام خمینی(س)؛ مقاله۷/ د بود، امام با پاسخ‌هایی که می‌داد در موضع یک فرد کاملاً مطبوعاتی ـ رسانه‌ای قرار گرفته بود. بهره گیری آگاهانه امام ... از پیروزی انقلاب گروهی تندرو به افشاگری پرداختند و به خصوص مطبوعات رسانه‌های مکتوب را بستر افشا و به اصطلاح خود ... نقد می‌کرد. قضاوت امام در نقد و تحلیل ترفندهای خاص اصحاب مطبوعات و سایر رسانه‌ها کاملاً علمی. منصفانه و البته آگاهانه ... را لازمه اداره کشور می‌دانست، رسانه‌ها و به خصوص اصحاب مطبوعات را به رعایت قوانین موضوعه کشور توصیه می‌کرد.مطبوعات ... اصحاب مطبوعات را به رعایت قوانین موضوعه کشور توصیه می‌کرد.مطبوعات و کلیه نشریاتی که در یک کشوری هست به خدمت ملت باید ...

جنبه های مذهبی و روحانی آثار امام خمینی(س)

جنبه های مذهبی و روحانی آثار ا اهمیت این مذهب اسلامی غافل باشیم. اساساً و به طور آشکار مطبوعات بین الملل و محافل سیاسی غربی، دربارۀ مذهب تشیع و به ... و غیره خطاب کردند. متأسفانه تذکر فوق نشان می دهد که مطبوعات به اصطلاح بین المللی (که اکثر اوقات تسلیم مبالغه و ... چنین قضاوت دربارۀ امام خمینی بحق باشد. این انسانی که در مطبوعات غربی به حد زیادی مورد افترا واقع گردید، در طفولیت ... به شرف ملی او صدمه وارد آمده بود، همبستگی نمود؟ چه کسی در مطبوعات از وطن پرستی مسیحیان ایرانی که دوش به دوش هموطنان ...

امام خمینی صدای انقلاب ایران در آنسوی مرزها

در 3 آبان 1357 خبر آزادى چند ت ـ مهمترین همپیمان او ـ لطمه خواهد خورد، در یک کنفرانس مطبوعاتى در لندن اعلام مى کند که با سقوط دولت شریف امامى، ... آزاد شده را منتشر کرد. [2]. صحیفه امام؛ ج 4، ص 148. [3]. مطبوعات دوم و سوم آبانماه 1357 . [4]. مطبوعات دوم و سوم ... ج 4، ص 148. [3]. مطبوعات دوم و سوم آبانماه 1357 . [4]. مطبوعات دوم و سوم آبانماه 1357 . [5]. رادیو لندن روز اول ... روز شمار انقلاب اسلامى ایران، ص 166 . [6]. نگاه کنید به مطبوعات اول آبانماه 57 و کتاب دو سال آخر، ص 205 و 207 . [7]. ... و اعتصابات سراسرى، نگاه کنید به گزارشات و خبرهاى مندرج در مطبوعات اول تا سوم آبانماه 57 . [8]. رادیو مسکو، ارگان حزب ...

هشتم بهمن ماه 57 چگونه گذشت

روز هشتم بهمن ماه 57، فرودگاه و اعتماد به اظهارات آنان، خبر اعتصاب پرسنل نیروها را در مطبوعات تکذیب نمود، ولى گزارشهاى اداره دوم، اعتصاب غذا و ... به 30 الى 60 روز وقت دیگر احتیاج داشتیم...[17]» بعضى از مطبوعات داخلى و اغلب خبرگزاریهاى وابسته به غرب و آمریکا، ... صبح فردا، دیدار با امام در تهران» پیوست ها: [1]. مطبوعات، 5 بهمن 57 . [2]. اعترافات ژنرال، ص 271 و 272 . [3]. ... است» و همه را رها کردند و براى اداى نماز رفتند.» [11]. مطبوعات هشتم و نهم بهمن 57 . [12]. اعترافات ژنرال، ص 251 . ...

صفحه 21 از 172 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >