تعداد 9 مورد یافت شد

ادعیه و مناجات های سید الساجدین

ادعیه و مناجات های سید الساجدین و زین العابدین، علیه السلام، را ...

چندی تا ضیافت

شما در این چند روزی که به ماه‏ قبل از ورود به ماه مبارک رمضان‏‎ ‎‏توبه نمایید. زبان را به مناجات حق تعالی عادت دهید. مبادا در ماه مبارک‏‎ ‎‏رمضان از ... حق آماده سازید. کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، نکاتی از مناجات ...

خدمت مقدس

اگر در خود یافتی حلاوت مناجات حق را و شیرینی‏‎ ‎‏ذکر خدا را چشیدی و از جام رحمت و ...

مراقبت سی روزه

تصمیم بگیرید در این سی روز ماه در امان باشند. جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، فصل نکاتی از مناجات ...

انقطاع کامل

کمال انقطاع‏‎ ‎‏به این سادگی ح تحقق یابد. کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس - نکاتی از مناجات ...

ذکر نمازهای نافله

امام در نمازهای نافله مثل نمازهای معمولی که می خواندند قبل ...

عبودیت خداوند

در شب قدر، مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خود از قید بندگی‌‎ ‌‏غیرخدای تعالی که شیاطین جن و ...

روزۀ دهان

‏اگر بنا باشد که انسان به اسم ضایع نموده است. کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، نکاتی از مناجات ...

تحقق روزه

بالا رفتن‏‎ ‎عمل و مقبولیت آن، اید روزۀ عامۀ‏‎ ‎‏حیوانی بوده است.‏ جهاد اکبر، نکاتی از مناجات ...