تعداد 334 مورد یافت شد

مجله نوجوان 244 صفحه 5

یاد ایام س.حسینی دوازدهم اردیب دانشگاه در راستای تو میتپید. چرا داری میافتی. نگذار صدای منافق در تاریکی شب بپیچد. نگذار منافق کار را تمام شده حساب ... داری میافتی. نگذار صدای منافق در تاریکی شب بپیچد. نگذار منافق کار را تمام شده حساب کند. نگذار دلش خنک شود. نگذار ... دارند. چون هر چه هست در پیشانی تو و مغز توست. مواظب قاهقاه منافق باش. قاهقاه منافق از گلولهی او بدتر است. قاهقاه او از ... در پیشانی تو و مغز توست. مواظب قاهقاه منافق باش. قاهقاه منافق از گلولهی او بدتر است. قاهقاه او از ترور بدتر است. ... قدم میزند دیوارهای دانشگاه از صدای پایش بیدار شوند. قاهقاه منافق یعنـی های های گریهی دانشگاه و مدرسه. یعنی مدرسهها ...

* فارغ التحصیلان دومین دورة دانشکدة افسری جمهوری اسلامی ایران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام در سخنانی به دسیسه‏های گروهک‏ها برای تفرقه و جدایی بین ...

* فارغ التحصیلان دومین دورة دا آزادی مطلق باید باشد... چریک‏های فدایی خلق و فلان دستة منافق و فلان دسته کافر اینها آزاد باشند ولو به ضد اسلام... ...

شرح نفاق و منافقان در کلمات امام خمینی

شرح نفاق و منافقان در کلمات امام خمینی ⃞ یاسر جهانی پور چکیده نفاق ... امام خمینی می پردازد. کلمات کلیدی: نفاق، نشانه های منافقان، عاقبت منافقان، مراتب نفاق، علل نفاق مقدمه دورویی ... می پردازد. کلمات کلیدی: نفاق، نشانه های منافقان، عاقبت منافقان، مراتب نفاق، علل نفاق مقدمه دورویی و دو زبانی و ... است. آن اندازه که اسلام از ابتدای تاسیس خود تا کنون، از منافقان به ظاهر مومن و مسلمان ضربه خورده، از کافر و یهود ... در جامعه روح تلاش را ایجاد کند، امید به آینده است. منافقان مردم را نسبت به وضع جامعه اسلامی بدبین و در نتیجه ...

* امام خمینی به وزیر امور خارجه دستور دادند برای بررسی سیاست تجاوزکارانه دولت آمریکا در ایران یک هیأت بین المللی تشکیل دهد. * امام خمینی، آقای ...

* امام خمینی به وزیر امور خارج با امام دیدار کردند. امام خمینی درباره خطر فرصت‏طلبان و منافقان و مقدس نماها و روشنفکرمآب‏ها برای حاضران سخن گفتند. ... رابطه دارد با آمریکا. بعضی از روشنفکرهای ما این طوری‏اند؛ منافق‏اند». * مدیرکل انتخابات وزارت کشور و کارمندان کادر ...

تفرقه، خدمت به استعمار

کسانی که در بین مردم افتاده اند و تفرقه ایجاد می کنند و ...

تفرقه، خدمت به استعمار

کسانی که در بین مردم افتاده اند و تفرقه ایجاد می کنند و ...

* در پاسخ به تلگرام تسلیت آیت‏الله مرعشی نجفی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقای اشرفی اصفهانی، امام خمینی در پیامی خطاب به ایشان فرمودند: «هریک ...

* در پاسخ به تلگرام تسلیت آیت‏ عظیمی برای ملت عظیم الشأن اسلام است برخلاف توهم تبهکاران منافق موجب رسوایی منافقین جنایتکار و انسجام صفوف ملت بزرگوار ... الشأن اسلام است برخلاف توهم تبهکاران منافق موجب رسوایی منافقین جنایتکار و انسجام صفوف ملت بزرگوار می‏شود». * امام ...

* در پاسخ به تلگرام آیت الله سیدعبدالله شیرازی به محضر امام خمینی مبنی بر حمایت از سرکوب ضدانقلاب در کردستان، امام خمینی با ارسال تلگرامی از ایشان ...

* در پاسخ به تلگرام آیت الله س پس از تشریح لزوم تزکیه همراه با تعلیم به طرح مسئله نفاق و منافقین پرداختند و به ماجراجویان در کردستان فرمودند: «... ... در کردستان فرمودند: «... قرآن می فرماید که شماها منافق هستید... شما مسلم نیستید... الآن در کردستان دست به ... از اولی الامر...» امام در ادامه مخالفان جمهوری اسلامی را منافق خواندند و از مردم کردستان خواستند تا گول منافقین را ... اسلامی را منافق خواندند و از مردم کردستان خواستند تا گول منافقین را نخورند. امام خمینی در پایان سخنانشان یادآور شدند: ...

تتمیم در بیان قلب منافق و فرق آن با قلب مؤمن

تتمیم در بیان قلب منافق و فرق آن با قلب مؤمن از بیانات فصل سابق حال قلب ... سابق حال قلب مؤمن و مشرک، بلکه کافر نیز، معلوم شد، و قلب منافق نیز به مقایسه معلوم شود. زیرا که قلب مؤمن از فطرت ... باشد، ولی با این معنی نیز تناسب دارد. و اما قلب منافق چون کدورات و ظلمتهای منافیه با فطرت انسانیت پیدا کرده، ... امور قرار داده است. و باید دانست که قلب مشرک و منافق هر دو منکوس و مطبوع است، چنانچه معلوم و واضح است، ولی ... است. و این صفت ظاهره آنهاست. و اما ‎[[page 534]]‎منافق گاهی به حسب واقع مشرک است. و در این جهت با مشرکین ...

در بیان وجه حصر قلوب

در بیان وجه حصر قل دوم، یا در ظاهر تصریح به ایمان می کند، یا نه. اوّلی قلب منافق است، دوّمی قلب مشرک. و این با حدیث شریف درست ... در این حدیث اعم از دو قسم در آن حدیث است، یعنی، قلب مشرک و منافق، زیرا که قلوب این سه طایفه منکوس است. و این منافات ... ظاهره قلب مشرک و کافر باشد، و مطبوعیت از صفات ظاهره قلب منافق باشد. و از این جهت، در آن حدیث هر یک را به یکی از آنها ... . اصول کافی، ج 2، ص 423،« کتاب ایمان و کفر»،« باب ظلمت قلب منافق»، حدیث ...

صفحه 1 از 34 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >