تعداد 2 مورد یافت شد

پاسخ استفتاء شورای عالی قضایی در مورد احکام غیر مسلمان ها

پاسخ استفتاء و مال پیروان ادیان دیگر در حکومت اسلامی سؤال کننده: میرمحمدی، ابوالفضل (عضو شورایعالی قضایی) [بسمه تعالی. ... 3 / 11 / 62 ـ از طرف شورایعالی قضایی ـ ابوالفضل میرمحمدی] بسمه تعالی کفار مزبور در ...

بیانات در جمع اعضای شورای عالی قضایی (لزوم استقلال قوه قضائیه)

بیانات زمان ـ ‎ ‎صانعی، یوسف (دادستان کل کشور) ـ مقتدایی ـ بجنوردی ـ میرمحمدی بسم الله الرحمن الرحیم مطلبی که ...