تعداد 702 مورد یافت شد

مفهوم شناسی نشاط از منظر امام خمینی(س)

اجزاء اعضاء ابعاد و حواس و حال جهت که تمام آنها در مسیری رو به تعالی باشند . ثانیا شادی و نشاط از احوال آدمی است که در سیر انسان به کمال نقش تعیین ... هو خیر مما یجمعون» می رسیم که قرآن به مقوله شادی و نشاط اهمیت فراوانی قایل است . از این نظر مسلمانان مجاز بلکه ... آن را به چشم خود دیده اند. آثار تخریبی عدم توجه به شادی و نشاط وقتی افزون تر می شود که سنین کودکی ، نوجوانی و جوانی را ... دسته از آدمیان بیشتر در معرض آسیب های ناشی از فقدان شادی و نشاط هستند و تجربه نکته بسیار اساسی این که پیامبر اعظم (ص) و ... که این بزرگان تنها در موارد و مواقع بظاهر شادی ، شادی و نشاط را از خود بروز نمی دادند بلکه حتی در موارد غم و اندوه ...

نگاه حضرت امام(س) به ضرورت شادی و نشاط در جامعه

همه اجزاء، اعضاء، ابعاد و حواس جهت که تمام آنها در مسیری رو به تعالی باشند. ثانیاً شادی و نشاط از احوال آدمی است که در سیر انسان به کمال نقش ... به این نتیجه می‌رسیم که قرآن به مقوله شادی و نشاط اهمیت فراوانی قایل است. از این نظر مسلمانان مجاز بلکه ... این بزرگان تنها در موارد و مواقع به ظاهر شادی، شادی و نشاط را از خود بروز نمی‌دادند بلکه حتی در موارد غم و ... شوند آثار بسیار گرانبهایی به جا می‌گذارند که شادی و نشاط از جمله آنها است. در این میان همانطور که اشاره رفت، ... و عرفان اسلامی ‌نهفته است توجه به مسئله شادی ‌و نشاط است. نه تنها به شادی‌ ها توجه عمیق شده، بلکه توجه ...

شرح نشاط و سرور در اندیشه و سیره حضرت امام خمینی(س)

نشاط و بهجت در عبادت تمام حرکات و سکنات آدمی، اثری از ... آوردن نماز و دیگر عبادات را، در صورتی که توأم با شادی و نشاط باشد، سبب گشایش ابواب رحمت الهی و کشف بعضی از رازهای ... برای انجام عبادت «سالک جدیت کند که عبادت را از روی نشاط و بهجت قلب و فرح و انبساط خاطر به جا آورد و از کسالت و ... می کند، وقتی باشد که نفس را به عبادت اقبال است و دارای نشاط و تازگی است و خستگی و فتور ندارد، زیرا که اگر نفس را در ... نماز منوط به بجای آوردن آن در زمانیکه قلب انسان مملو از نشاط و سرور است، می باشد. امام علی (ع) در خصوص ملاک نشاط و ...

نشاط در آموزه های عملی حضرت امام خمینی(س)

بی تردید دوره نوجوانی و جوانی، با نشاط ترین دوران عمر آدمی است.حضرت امام خمینی(س) این دوران را ... الگوی عملی برای نسل جوان خواهد بود. با مطالعه روحیه با نشاط و تلاش پرثمر آن حضرت پی می بریم که نشاط ناشی از شور ... با مطالعه روحیه با نشاط و تلاش پرثمر آن حضرت پی می بریم که نشاط ناشی از شور درونی بوده که باعث شتاب آهنگ رشد و تحول ... توسعه تربیتی و الهی شدن جوامع انسانی ایجاد کند. جوانی پرنشاط دوران جوانی امام، دوران انزوا و عزلت نبود، با نشاط بود ... پرنشاط دوران جوانی امام، دوران انزوا و عزلت نبود، با نشاط بود و سرزنده، مثل دیگر جوانان، اما توأم با غفلت و خطا ...

نشاط در مبانی عرفانی

از دیدگاه عارفان مسلمان اضطرا خمینی، 1378 ، ص 43 . (به نقل از دکتر دینانی) اوج شادابی و نشاط امام در ادبیات عرفانی وی از دیده عاشقان نهان کی بودی؟ ... ای دارد؟ (حکمت عبادات؛ ص 149) رشد علمی بدون تهذیب مانع نشاط عالم است انسان که خود را محور خلقت می بیند - هر چند ... بلکه گمراه تر] آمده است. (صحیفه امام، ج 18، ص 445) نشاط درونی امام از این خبر رسول اکرم (ص) فرموده است. ... تا عوامل تقویت کننده و موانع موجود بر سر راه شادابی و نشاط آدمی در معرض مطالعه خوانندگان قرار گیرد و آن بشرح ذیل ... این است که چند وقت عیش او برقرار خواهد بود و قوای جوانی، نشاط دل و قوه اعضاء ذائقه تا کی سالم می ماند؟ قوه لمس، جهاز ...

مجله کودک 12 صفحه 7

من نیست دختر سیاه بود، موهای مادر سفید بود. چهرۀ دختر شاد و با نشاط بود، چهرۀ مادر شکسته و پیر بود. لبهای دختر به سرخی انار ... مادر به سفیدی گچ بود. دختر به مادر گفت: «من شادی و خنده و نشاط بسیار دارم، آنها را با تو تقسیم می­کنم. بگیر شادی­های ... بگیر خنده­های بلند مال تو، خنده­های نخودی ما من! بگیر همۀ نشاط بازی مال تو، کمی از نشاط گردش و پارک مال من!» مادر از ... خنده­های نخودی ما من! بگیر همۀ نشاط بازی مال تو، کمی از نشاط گردش و پارک مال من!» مادر از خوشحالی پر در می­آورد. ... مال من!» مادر از خوشحالی پر در می­آورد. دختر شادی و خنده و نشاطش را با مادر تقسیم کرد. آنها به دنبال هم می­دویدند و با ...

آرامش جامعه حاصل نفس گرم امام بود

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، می آید که مردم خود به خود خوب می شوند. زمانی که پیروزی و نشاطی در جامعه به وجود می آید آمار بزهکاری در جامعه کاسته ... کاسته می شود.یادگار امام در ادامه گفت: جامعه وقتی با نشاط مواجه می شود و خوشحال است یک دسته از ناهنجاری ها کم می ... ها از جامعه رخت بر بسته بود.سید حسن خمینی درباره تاثیر نشاط حاکم در ایران زمان انقلاب گفت: افراد آرامش بیشتری ...

مجله نوجوان 230 صفحه 9

مشاور دوست شیوه های کسب شادی و نشاط در زندگی تنظیم : فرشاد امیری نژاد یافتن شادی در زندگی ... ، اصلا نگران نباشید ، هر کدام از موارد زیر می تواند شادی و نشاط را به زندگی شما هدیه دهد . مورد اول : باور کنید که ... از ته دل دعا کنید! غم و غصه بهانه می خواند اما شادی و نشاط این طور نیست! هنگامی که غم و اندوه در وجود شما رخنه کرد ... باشید . ثروتمند بودن خوب است و می تواند باعث شادی و نشاط شما و حتی دیگران نیز شود! هیچ کس منکر این مسئله نیست ، ...

امید و نشاط

اگر هر فعل ارادی را شامل 4 مرح امید و اتکا به خداست. آنچه انسان ها را در لحظات سختی و نشاط می تواند در مدار اعتدال قرار دهد امید به خداست. رهبر ...

نوجوانان نیازمند شناخت اندیشه های امام خمینی(س) هستند

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب های امام(س)، نگاه امام به کودکان و نوجوانان و انتقال شور و نشاط انقلابی سال های 1357 به کودکان و نوجوانان امروز در آن ...

صفحه 1 از 71 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >