تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 317 صفحه 28

علی دایی و تیم ملی گفته و شنید است از این رابطه ی خوب برای رشد فوتبال ملی استفاده کرد . نشریات زرد برای کودکان و نوجوانان ما بدآموزی دارند . قبلاً ... ، بخش مهمی از اخبار و اطلاعات ورزشی خود را از لابلای مطالب نشریات و مجله های ورزشی به دست می آورند . در این میان نشریات ... نشریات و مجله های ورزشی به دست می آورند . در این میان نشریات خاصی بر پیشخوان روزنامه فروشی ها وجود دارند که با ... دارد ؛ دقت و حساسیت بیشتری به مطالب چاپ شده از سوی این نشریات زرد اعمال شود . کودکانی که نابینا هستند با استفاده ...