تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 182 صفحه 13

11 مرداد امروز چهار تا ات است به جای کودشیمیایی کود فیزیکی خریده و کلّ گل و گیاهان نونهال را خشکانده است و تازه خاک را هم تا سه میلیون سال ...