تعداد 492 مورد یافت شد

مجله نوجوان 187 صفحه 30

افسون حضرتی خدایا به درگاه است که در قالب کلمات، حقیر و کوچک شود. بهترین زمان برای نیایش، بهترین فرصت برای یکی شدن با ملکوت خداوند و عزیزترین ...

مجله کودک 326 صفحه 14

ادیان ، مذاهب و اعتقادات مردم و زندگی در مسیحیت کشیشان و راهبان مسیحی ، علاوه بر دعا و نیایش در کلیسا به کار و تولید غذا و مایحتاج خود نیز می ...

مجله کودک 324 صفحه 33

آرش کمانگیر محمدرضا محمدی نی در وزش گاه گاه نسیم می لرزید . آرش به خیمه بازگشت و به نیایش بامدادی پرداخت . آنگاه آمادۀ رفتن شد . پیراهن آبی ...

مجله نوجوان 152 صفحه 27

نیایش رنگ مهربانی خداوندا ، مهربانی تو بی شمار رنگ دارد ؛ در ...

مجله کودک 293 صفحه 9

با نگرانی ،دستمالی برداشتم و . با خودم گفتم آقا جون حتی در این حال هم ، به فکر دعا و نیایش است . آخر او همیشه قبل از خوردن چیزی ، دعاهایی را زیر ...

مجله کودک 232 صفحه 15

آرش ، سر خود را به زیر انداخته . لحظه های عجیبی بود : با شکوه ، پر غرور و لبریز از دعا و نیایش . قدم های آرش سرعت گرفته بود و انگار به طرف قلُه می ...

مجله کودک 226 صفحه 14

ادیان ، مذاهب و اعتقادات مردم و زندگی در مسیحیت کشیشان و راهبان مسیحی ، علاوه بر دعا و نیایش در کلیسا به کار و تولید غذا و مایحتاج خود نیز می ...

مجله نوجوان 44 صفحه 10

یا دوست تجلیل از طلایه داران فتح در لحظه های نیایش خداوندا! ... به شهدای اسلام به ویژه شهدای جنگ تحمیلی، ...

مجله کودک 151 صفحه 4

جمعه 27 شهریور: آغاز ماه شعبان شعبان و رمضان چه ماه های عزیزی هستند. خوب است بدانید که نیایش های دل انگیزی برای ماه شعبان در نظر گرفته شده است. از ...

مجله کودک 123 صفحه 35

نیایش باز محرم آمد ویک بار دیگر، جهان به یاد زمین درخون ...

صفحه 9 از 50 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >