تعداد 3125 مورد یافت شد

آقایان فکوری وزیر دفاع و فرماندة نیروی هوایی، چمران نمایندة امام در شورای عالی دفاع، خلبان و پرسنل نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند. در این ...

آقایان فکوری وزیر دفاع و فرمان دیدار امام دربارة پیوند قوای مسلح با روحانیون و رعایت حدود وظایف مربوطه برای حاضران سخنانی ایراد فرمودند. امام دربارة ... برای حاضران سخنانی ایراد فرمودند. امام دربارة رعایت حدود و وظایف روحانیت در ارتش تذکراتی دادند و در عین حال سفارش کردند ...

پایان نامه «حقوق و وظایف مردم در حکومت اسلامی» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پایان نامه کارشناسی ارشد «حقوق و وظایف مردم در حکومت اسلامی» تالیف علی هاشمی به کتابخانه و ...

میان علمای شیعه بیش از هزار سال نظریه ولایت فقیه مطرح نشده بود یا به عنوان یک شکل حکومتی مطرح نبود. با چه استدلال هایی امام چنین نظریه ای را تدوین ...

در بررسی پرسش بالا بطور فشرده زیر جلب می کنم. 1-اسلام آیینی است که پا به پای عبادات و وظایف فردی، دارای احکام و دستورهای اجتماعی و سیاسی می باشد و ... کوتاهی نفی کند. به همین دلیل همه فقها شیعه تمام یا برخی وظایف امام و حاکم را در دوران غیبت به عهده فقها می دانند و ... مختلف جامعه می باشد می پذیرند. 4- در بین فقها در موارد این وظایف واختیارها و شرایط آن اختلاف وجود دارد. همانند اختلاف ... در دیگر باب ها و مسئله های فقهی وجود دارد، و نپذیرفتن برخی وظایف و اختیارات توسط برخی فقها به معنای نفی ولایت فقیه ... و این مطلب با مراجعه به موارد مختلف همین کتاب که اشاره به وظایف و اختیارات امام و حاکم تایید می شود.5- برخی از فقیهان ...

سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس و اعضاى شورای عالى قضایى (وظایف مسئولان)

امام خمینی در سخنرانی در جمع آقایان سید عبدالکریم موسوى ...

پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح سومین دوره (رسالت و وظایف مجلس)

امام خمینی در پیامی به نمایندگ به مناسبت گشایش سومین دوره مجلس شورای اسلامی، به رسالت و وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختند. (صحیفه امام؛ ج 21، ص ...

در فرمانی خطاب به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را در هشت بند مشخص کردند.

در فرمانی خطاب به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را در هشت بند مشخص ...

امام در پیامی به انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، وظایف روشنفکران مسلمان را در اوضاع روز بیان داشتند.

امام در پیامی به انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، وظایف روشنفکران مسلمان را در اوضاع روز بیان ...

امام خمینی در نامه به آقای محمدعلی گرامی به عمل به وظایف الهی سفارش کردند.

امام خمینی در نامه به آقای محمدعلی گرامی به عمل به وظایف الهی سفارش ...

سخنرانى در جمع دانشجویان دانشکده افسرى (تشریح وظایف ارتش)

امام خمینی در سخنرانی ای که به قیام پانزده خرداد در جمع دانشجویان دانشکده افسری داشتند وظایف ارتش را در نظام اسلامی تشریح کرده و به عناوین ذیل ...

سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى (وظایف نمایندگان مجلس)

امام خمینی در سخنرانی در جمع ن شورای اسلامی ضمن تأکید بر اهمیت مجلس شورای اسلامی به بیان وظایف نمایندگان پرداختند که سخنرانی ایشان شامل عناوین ذیل ...

صفحه 1 از 313 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >