تعداد 3 مورد یافت شد

روند انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها

شورای انقلاب به دنبال ملاقات ب انقلاب فرهنگی و تایید نامزدهای ریاست دانشگاه ها از جمله وظایف این ستاد تعیین شد. منبع: تاریخ ...

توصیه مهم امام در حراست از دین: در دولت اسلام، مکتبی عمل کنید.

دو سخنرانی حضرت امام خمینی (س) اسلامی ارومیه صورت گرفت. بخش هایی از این بیانات را که به وظایف روحانیون و پاسداران در برابر اسلام و جمهوری اسلامی ...

یاد او، حدیث بیداری «زندگینامۀ آرمانی، علمی و سیاسی امام خمینی از تولد تا رحلت»

□ ویژه نامه سالگرد تولد حضرت ا به شرایط رهبری، تمرکز در قوه مجریه و قضائیه و صدا و سیما و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام از اهمّ این موارد بود.[88] مواد ... جهان اسلام و برائت از مشرکین به عنوان رکن حج، و بازگویی وظایف حجاج در این رابطه تأکید می کرد. به تدریج کنگرۀ عظیم حج ... مجلس خبرگان به این دلیل بوده که او نمی خواسته در محدودۀ وظایف قانونی مجلس دخالت نماید. این نکته خود از جنب‍ﮥ نوع ... جمعبندی مسائل گذشته و حال، و ترسیم دورنمای آینده، و بیان وظایف عمومی مسلمین در قبال مسئولیتهای آتی به نحو بارزتری ... است تا راه را برای انتخاب و تشخیص آیندگان هموار سازد و وظایف هر یک از قشرها را برای شرایطی که او دیگر در میان آنها ...