تعداد 1305 مورد یافت شد

تمامی فعالیت های مرکز بررسی اسناد تاریخی در جهت معرفی نهضت مبارزاتی حضرت امام(س) است

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت پژوهان و علاقمندان تاسیس شده است از نهادهای مهم در زمینه پژوهش نهضت مبارزاتی حضرت امام خمینی(س) است که از زمان تاسیس ... دیگر قرار می دهیم که از جمله اسنادی که در اختیار دفتر پژوهش های سیاسی قرار گرفت و به صورت دوجلد فراماسونری در ...

سیره حضرت امام در مواجهه با منتقدان و مخالفان منتشر می شود

سرپرست معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی گفت: سه ماهه اول ... عمل کرده ایم. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و معاونت پژوهشی این مؤسسه اخیرا چه قدم هایی در راستای ترویج اندیشه ... و نقد و بررسی پیشنهادات مختلف، این محورها را به عنوان پژوهش در دستور کار خود قرار می دهند. سپس از کارشناسان حوزه و ... که درسی برای امروز و آینده است. پروژه جامعی است که یکی از پژوهشگران ما روی آن کار می کند. در این پروژه جریان های منتقد ... و شیوه برخورد امام با گروه های معارض از جمله بخش های این پژوهش است. امیدواریم این پروژه تا پایان سال جاری به نتیجه ...

مفهوم امنیت از دیدگاه اسلام (با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی (س))

‏‏چکیده‏ ‏‏در تاریخ حیا اسلام راه‌کارهای امنیتی معرفی نموده است یا خیر؟ در ‌این پژوهش کوشش می‌شود تا ضمن بیان خصوصیات و و ظایف حکومت اسلامی ... اسلام جهت برقراری و حفظ امنیت بررسی می‌گردد. و در سراسر پژوهش تلاش بر ‌این است تا نظرات امام خمینی در‌ این زمینه ... در مورد امنیت ‌ حیاتی‌ترین نیاز جوامع بشری ـ چیست.در‌ این پژوهش هدف بر این است تا با استفاده از منابع اسلامی‌ (خصوصاً ... از دیدگاه اسلام را بررسی کرده و آن‌گاه تا جایی که توان پژوهشگر امکان می‌دهد به بررسی راه‌کارهای پیشنهادی اسلام در ... راه‌کارهای پیشنهادی اسلام در ‌این زمینه پرداخته شود. این پژوهش دارای یک مقدمه و سه فصل خواهد بود. فصل اول دارای دو ...

روشنفکری از دیدگاه امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏پژوهش حاضر درصدد پاسخ به ‌این سؤال است که امام خمینی (ره) ... در ‌ایران را چگونه ارزیابی کرده است؟"بر اساس فرضیه پژوهش؛ امام خمینی (ره) عملکرد روشنفکران را متأثر از ... و‌ اندیشه محض است ـ قائل شد. روشنفکر به معنی خاص موردنظر پژوهش حاضر است. در یک تقسیم‌بندی دیگر و بطور کلی جریان ... اسلام و ملت ارزیابی می‌گردد. اما طیف دوم روشنفکری که در پژوهش حاضر به‌عنوان روشنفکران غرب‌گرا تلقی می‌کردند از نظر ...

هنجارهای سیاسی در اندیشه متفکران سرمایه اجتماعی و اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏در سال‌های ا تکلیف، را در بر دارد. با توجه به مطالب ذکر شده مدعای ‌این پژوهش «بررسی نسبت هنجارهای مطرح شده در‌ اندیشه متفکران ... و ‌اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)» است. ‏ ‏‏فرضیه ‌این پژوهش ‌این است که «مسئولیت متقابل اجتماعی مردم» و «مشارکت ... امام خمینی قابل تطبیق است. ‏ ‏‏روش مورد استفاده در‌این پژوهش روش کیفی تحلیل محتوا می‌باشد. ‏ ‏‏چهارچوب نظری پژوهش ... پژوهش روش کیفی تحلیل محتوا می‌باشد. ‏ ‏‏چهارچوب نظری پژوهش ما نیز ‌اندیشه چهار مرحله‌ای اسپرینگز است. بنابراین ...

سرمایه اجتماعی در اندیشه و عمل امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏سرمایه‌ی اجت و مذهبی جوامع نیز وجود دارد. با توجه به ‌این مسأله،‌ این پژوهش درصدد بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌ی اجتماعی در‌ اندیشه و ... و ویژگی‌های سرمایه‌ساز رهبری امام خمینی بیان شده است. روش پژوهش حاضر نیز از حیث منبع گردآوری اطلاعات، «اسنادی» و از ... و از حیث روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، با توجه به کیفی بودن پژوهش و جنبه‌ی اکتشافی موضوع، روش «تحلیل متن» می‌باشد. ... اکتشافی موضوع، روش «تحلیل متن» می‌باشد. یافته‌های کلی پژوهش نشان می‌دهد که اگر چه امام خمینی اصطلاح سرمایه‌ی ...

بررسی توسعه سیاسی در ایران از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏پژوهش حاضر از یک مقدمه و چهار فصل و نتیجه‌گیری تشکیل شده ... و چهار فصل و نتیجه‌گیری تشکیل شده است. در فصل اول، کلیات پژوهش که شامل: اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات و فرضیات ... سؤالات و فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و سازماندهی پژوهش آمده است. در ادامه ‌این فصل نیز چهارچوب و مبانی نظری ... دیدگاه ‌ایشان بررسی می‌شود. نتیجه‌گیری نیز پایان بخش ‌این پژوهش می‌باشد که به تحلیل یافته‌ها و ارائه الگوی نظری توسعه ...

انقلاب اسلامی ایران، منادی گفتمان جدید

دکتر امیر عظیمی دولت آبادی، یک دیگر چندان موضوعیت ندارد و به اندازه کافی در این خصوص آثار پژوهشی تولید شده است، باید بگویم که اتفاقاً با توجه به گذشت ... داخل و خارج از ایران و همچنین کاسته شدن از برخی حساسیت ها، پژوهش درباره علل انقلاب اسلامی اهمیت بیشتری پیدا کرده و باید ... و رجال تاثیرگذار در جریان امور، مدیون تلاش های برخی مراکز پژوهشی و پژوهشگرانی است که با زحمت و صبر و حوصله این خاطرات ... در جریان امور، مدیون تلاش های برخی مراکز پژوهشی و پژوهشگرانی است که با زحمت و صبر و حوصله این خاطرات را تهیه، ... انقلاب اسلامی در اختیار علاقمندان قرار دهند برای محققین و پژوهشگران نیز به عنوان داده های مهم می توانند مبنای تحلیل ...

کتاب مالکیت های معنوی توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شد

کتاب مالکیت های معنوی توسط موس متاثر از تمدن جدید و انقلاب صنعتی می باشد. در کتاب پیش رو پژوهشگر بصورت عمیق به مساله مالکیت های معنوی پرداخته و بحث ... را مورد بررسی قرار داده است. حجت الاسلام امید عمیق در این پژوهش اهتمام خاصی به نظرات امام خمینی(ره) در باره مساله ...

کتاب بنیان ها و مباحث نقل اندیشه سیاسی اسلام توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) منتشر شد

کتاب بنیان ها و مباحث نقل اندیشه سیاسی اسلام توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار ... کتاب بنیان ها و مباحث نقل اندیشه سیاسی اسلام توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار ... به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شد. در این پژوهش که به قلم دکتر یحیی فوزی، برای دانشجویان رشته ی علوم ...

صفحه 11 از 131 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >