تعداد 37 مورد یافت شد

ماجرای مناقشه ژیسکاردستن با کارتر و تشکر امام از وی

چند روزپس از پایان کنفرانس گوادلوپ کارتر پیامی برای امام می ...

تشکر امام از ژیسکاردستن

در پایان این جلسه، امام‌ یک‌ نکته‌ بسیار ظریفی‌ ...

پاسخ امام به پیغام کارتر درباره بختیار

شاه پس از آنکه کریم سنجابی خواست او را برای پذیرفتن نخست ...

به کارتر بگویید‏...

‏‏از طرف کاخ الیزه پاریس کسی پیش امام آمد و مردی را هم با ...

دیپلماسی امام در آنسوی مرزها

از طرف کاخ الیزۀ پاریس کسی پیش امام آمد که مردی را هم با ...

دیپلماسی یادگار امام

‏‏دیپلماسی یادگار امام در آنسوی مرزها‏ ‏‏از طرف کاخ ...

پیام های پیامبرانه در برابر تهدیدهای آمریکایی

روزهای اواخر دی 57 آتش انقلاب، در سراسر سرزمین مقدس ایران ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4