تعداد 1 مورد یافت شد

قداست شغل پزشکی و پرستاری‏

با توجه به اهمیت جایگاه پزشکان و پرستاران علی الخصوص در این روزهای درگیری با ویروس کرونا، گزیده ای از سخنان امام خمینی(س) که در جمع پزشکان و ...