تعداد 22941 مورد یافت شد

مجله کودک 180 صفحه 43

با انسان­ها می­رود. و در همان حال، دیه­گو، آرام­آرام ...

مجله کودک 159 صفحه 33

آموزش پیام های بهداشتی نیز با داستان مصور امکان پذیر است . در این سه تصویر ، کودک از خوردن غذا با قاشق شسته نشده خودداری می کند . اما در ...

مجله کودک 155 صفحه 15

مدرسه هم با شانزده نفر دوست هس است. » خانم سرخه ریزی در ادامه می گوید : « علی از اینکه یک کودک نابینا ست خیلی وقت ها احساس خطر می کند و با اصرار از من ...

مجله کودک 145 صفحه 15

خانم اسلامی یکی از مربّیان مسئول در سالن ویژه کودکان و نوجوانان هستند. خانم اسلامی در مورد مشارکت ... بزرگ فرهنگ فاطمی می­گویند: بخش عمده­ای از فعالیت­های بخش کودکان و نوجوانان این نمایشگاه ، توسط دانش­آموزان مستعد در ... قبل افتتاح نمایشگاه، نقش چشمگیری در طراحی و ساخت دکور بخش کودک و نوجوان داشتند. آنها به طور داوطلبانه و شبانه روزی، با ...

مجله کودک 138 صفحه 44

بازی کدام بادبادک کدام کودک؟! شرح در صفحه 2 از خودروی فیات خوشتان می آید؟ هفته ...

مجله کودک 122 صفحه 15

اولین ویژگی یک تمساح که تجه هم طعمه را به سمت آب می برند. بعضی از تسماح ها به اندازه قد 5 کودک که دراز کشیده باشند طول دارند. آنها 50 بار در طول عمر ...

مجله کودک 116 صفحه 5

عید دیدنی های آغاز سال.» خانم را بشوند، داستان آن را از طریق فیلم های کارتونی برنامۀ کودک دیده بودند، امّا من برای آنها گفتم که دخترک کبریت فروش ... آنها گفتم که دخترک کبریت فروش هنوز هم در بین ماست. چه بسا کودکان جنگ زدۀ دنیا در چنین شب هایی حکم همان دخترک کبریت ...

مجله کودک 104 صفحه 31

هنر دوست بچههای جاسوس سهبعدی ب رسیده است. ماجرا از این قرار است که «جانی» و «کارمن» دو کودک قهرمان داستان،عازم ماموریتی ویژه میشوند. سفر آنها از ...

فطرت پاک کودک و نونهال

‏‏ شما می دانید که این بچه علمی و سازندگی علمی این کشور هستند. و می دانید که این کودکان‏‎ ‎‏از اولی که وارد می شوند در محیط تعلیم، یک نفوس ... که به آنها القا می شود هستند. و اینها از اول که وارد در کودکستان‏‎ ‎‏می شوند؛ اماناتی هستند الهی به دست آنهایی که در ... ‎‏می شوند؛ اماناتی هستند الهی به دست آنهایی که در کودکستان آنها را تعلیم می دهند. و‏‎ ‎‏همین امانات از آنجا ... از آن اول، وقتی که ‏‏[‏‏با‏‏]‏‏ آن‏‎ ‎‏معلمین دبستان و کودکستان، بعد بالاتر، تحت تربیت واقع می شوند، با همان ترتیب ...

مجله کودک 501 صفحه 12

میکردهام که مادرم هم استفاده بیشتر از کارهای خودم دوست دارم. Õ اهمیت تصویرسازی در کتاب کودکان؟ با باز کردن یک کتاب مصور آنچه زودتر به چشمانمان ... به چشمانمان میآید تصاویر کتاب است. تأثیر این تصاویر برای کودکان خیلی زیاد است. تصویرسازیها باعث بیشتر شدن جذابیت کتاب ... را دارند که حتی با بسته شدن کتاب نقشی از خود را در ذهن کودک ماندگار کنند. یک تصویرسازی خوب میتواند همگام با قصه، ... میتواند همگام با قصه، نقش زیادی در رشد و شکوفایی خلاقیت کودکان داشته باشد. Õ و تصویرسازی بد؟ همانقدر که تصویرسازی ... نبودن تصویرسازیها با قصه و مواردی از این دست باعث میشود که کودک ارتباط خوبی با کتاب برقرار نکند. مفهومی را که باید از ...

صفحه 27 از 2295 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >