تعداد 6 مورد یافت شد

ملت پیروزمند

ملت بزرگ ایران، روزهایی چون 17 شهریور در نهضت خود داشت و ...

تذکر به «ایام اللّه»

تذکر به «ایام الله» که خداوند متعال به آن امر فرموده است، ...

جمعه سیاه

تکلیف از آن جهت که مستضعفان، اگر چه با عده‏ای قلیل، علیه ...

میوه شیرین خاطرات تلخ

خاطره تلخ 17 شهریور 57 و خاطره تلخ روزهای بزرگی که بر امت ...

یوم الله 17 شهریور

17 شهریور «مِنْ ایام الله» است، باید متذکر باشید. باید ...

قیام ملت

یادتان نرود که ما یک 17 شهریور داشتیم. 17 شهریور از «ایّام ...