تعداد 8 مورد یافت شد

بهتان بی بی سی در سنجه منشور اخلاقی امام خمینی س / خلاصه بخش دوم

در بخش نخست این نوشتار، خلاف بودن نسبت های داده شده به حضرت ...

مجله کودک 120 صفحه 29

پدر و مادر رادکلیف هر و در کارهای ادبی و نمایشی مشغول فعالیت ...

مجله نوجوان 11 صفحه 19

مخاطب نوجوان با مطالب کلیشه­ای میانه­ای ندارد ...

مشروح پاسخ به بهتان رسانه انگلیسی بی.بی.سی / قسمت اول

بسمه تعالی در مورد هدف آشکار این برنامه که از نامش ...

انصاری: فرمان هشت ماده ای، منشور رفتار حاکمیت با مردم است

وی با اشاره به اهداف و آرمان ه روزها با سوء استفاده از این فضا می سازند، در همین تلویزیون bbc یا شبیه سازی های در داخل و... گزافه گویی است و ثانیا ...

بهتان بی بی سی در سنجه منشور اخلاقی امام خمینی (س)

امام خمینی: بگذار بوق های تبلیغاتی که دستشان از مخازن ما ...