ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که‏ می‏ خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند. قضیه شیعه و سنی ‏اصلًا در کار نیست، ما همه با هم برادریم

صحیفه امام، ج‏6، ص: 133

. انتهای پیام /*