یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته ‏ای از مسلمانان‏ سنی... ما نباید با هم اختلاف و یا یک‏ تضادی داشته باشیم، ما همه با هم برادریم. برادران شیعه و سنی باید از هر اختلافی احتراز کنند... ما باید توجه به این معنا بکنیم که ‏همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم.

صحیفه امام، ج‏13، ص: 54

. انتهای پیام /*