از ملی‏ گرایی خطرناکتر و غم ‏انگیزتر، ایجاد خلاف بین اهل سنت و جماعت با شیعیان است، و القای تبلیغات فتنه‏ انگیز و دشمنی‏ ساز بین برادران اسلامی و ایمانی است. و بحمداللَّه تعالی در انقلاب ‏اسلامی ایران هیچ اختلافی بین این دو طایفه وجود ندارد و همه با دوستی و اخوت در کنار هم زندگی می ‏کنند. و اهل سنت که در ایران جمعیتش بیشمارند و در اطراف و اکناف کشور زیست‏ می‏ کنند و دارای علما و مشایخ بسیار هستند، با ما برادر و ما با آنها برادر و برابریم.

صحیفه امام، ج‏13، ص: 209 و 210

. انتهای پیام /*