شما آقایان، شما جوانها، شما اقشار ملت، آن رمزی را که به آن ‏رمز پیروز شدید حفظ کنید و آن حفظ وحدت کلمه است. اختلاف‏ را کنار بگذارید، با هم برادروار، با هم با یک صدا به پیش بروید وآن استقرار حکومت عدل اسلامی برای همه، عدالت برای همه ...

من از شما آقایان، از تمام ملت ایران، از تمام اقشار ایران، ازدانشجویان محترم، از تجار، از کارگران، از کارفرمایان، از همه‏ ملت خواستارم که حفظ کنند وحدت کلمه را و نگذارند اینها دربین اقشار شما تفرقه بیندازند.

صحیفه امام، ج‏7، ص: 64

. انتهای پیام /*