همه باید دست به هم بدهیم. همه ما، همه قشرها، همه‏ دانشگاهیها، همه تاجر و کاسب و - عرض کنم- کذا همه زن و مرد، همان طوری که تا حالا دست به هم داده بودیم و تا اینجا رساندیم، که موجب حیرت همه متفکرین شد، از اینجا به بعدش که مهمتر است باید دست به هم بدهیم تا این مراحل را بگذرانیم.

بعد هم نباید ما بنشینیم منتظر اینکه یک قشری کار را انجام ‏بدهد. یک مملکتی است مال همه ‏تان.

صحیفه امام، ج‏7، ص: 520

. انتهای پیام /*