امیدوارم که مسلمین و ملتهای اسلامی همان طور که دستور اسلام‏ و قرآن مجید است با هم برادر باشند و نسبت به دشمنان انسانیت [و] کشورهای اسلام، با شدت و قدرت رفتار کنند. و این حاصل ‏نمی‏ شود الّا به اینکه از اختلافات جزئی، که بین دولتها هست، دست بردارند و مثل برادر هم باشند. این اختلاف موجب‏ بهره‏ برداری دشمنهای اسلام و مسلمین است. باید از این‏ بهره ‏برداری جلوگیری بشود به وحدت اسلامی و اینکه همه درتحت لوای اسلام و قرآن مجید مجتمع بشوند؛ زیرا آنطور که قرآن‏ دستور داده است: «رُحَماء» بینهم و «اشدّاء» بر کفار  باشد.

صحیفه امام، ج‏9، ص: 273

. انتهای پیام /*