تبلیغ کنید آقا، شما الآن موظفید که همان طوری که ایرانی‏ ها دارند خون می‏ دهند، لا اقل شما کلام بدهید، لا اقل شما تبلیغات بکنید... می‏ توانید بنویسید در مطبوعات این جاها؛ هرجا که هستید منعکس کنید... برای اینکه حالا قیام ملی است، قیام همه جانبه است. وقتی این سیل ملت، یک طرف راه افتاد؛ تانک نمی‏ تواند جلویش را بگیرد... این سیل راه افتاده الآن؛ و این سیل خروشان را نه شوروی می‏ تواند جلویش را بگیرد، نه امریکا می‏ تواند. حق است این؛ این دست خدا باشد و کسی نمی‏ تواند جلویش را بگیرد. مطلب یک مطلبِ حق روشنی است؛ می‏ گویند: ما آزادی می‏ خواهیم. یک ملتی‏ می‏ گوید، آزادی می‏ خواهیم، کسی نمی ‏تواند بگوید: نه.

صحیفه امام، ج‏4، ص: 59

. انتهای پیام /*