...کمک‏ به‏ محرومین‏ و جانبازان و جنگزدگان و خانواده‏ های شهدا، اسرا و مفقودین یکی از بزرگترین عبادتها است. دولت و مسئولین قضایی توجه داشته باشند که کمک به بنیاد مذکور در رفع نیازهای نیازمندان از کارهای اصیل انقلابی است.

صحیفه امام؛ ج20، ص 141

. انتهای پیام /*