عشق و شور، طراوت و پاکی، شجاعت و سرسختی، استقلال طلبی و عدالتخواهی، ایثار‏ ‏و از خودگذشتگی، استعداد و توانایی و... از جمله ویژگیهایی هستند که سراسر وجود‏ ‏هر جوانی مالامال از آنهاست. در دوران جوانی روح عرفان، اخلاق و معنویت متجلی‏ ‏شده و جوانان آماده پذیرش فضیلتها و ارزشهای الهی می شوند و زمینه های کمال طلبی‏ ‏در آنان بروز می کند؛ از اینرو بخش معتنابهی از سرمایه گذاریها و برنامه ریزیهای‏ ‏دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت و تلاشگران عرصه های فکری و فرهنگی متوجه این‏ ‏قشر می باشد؛ و محور اساسی سیاستگذاریهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مخاطب‏ ‏اصلی رسانه های جمعی همواره جوانان بوده و خواهند بود.‏

‏     ویژگیها و استعدادهای نهفته در وجود جوانان مناسبترین زمینه برای طراحی و ایجاد‏ ‏هرگونه تغییر و تحول فردی و اجتماعی است، به طوری که چرخهای کثیری از انقلابات‏ ‏و تحولات توسط این گروه به حرکت درآمده و سرعت می گیرد. کنکاش در تاریخ ملل‏ ‏مختلف و از جمله جریانات حاکم بر ایران در یکصد سال گذشته موید این مدعاست

نگاه ژرف و‏ ‏بصیرت الهی سکاندار اصلی انقلاب حضرت امام (س) دست مایه ای بود برای آنکه در‏

راستای توجه به تمامی اقشار درگیر در امر مبارزه، عنایت ویژه نسبت به جوانان مورد‏ ‏غفلت قرار نگیرد. تامل و تدبر در پیامها، اعلامیه ها و سخنرانیهای امام عزیز در طول‏ ‏سالهای قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان از این نکته مهم دارد که چگونه‏ ‏ایشان از سرآگاهی جان و روان نسل جوان جامعه را مورد خطاب قرار داده و آنان را‏ ‏ مرحله به مرحله به سوی قله های شرف و انسانیت رهنمون ساخت و از این رهگذر‏ ‏پیروزی و تداوم انقلاب را در میان امواج سهمگین ابتلائات تضمین نمود.‏

‏     درک و شناخت درست حضرت امام (س) از مراتب و کمالات انسان و نیازهای‏ ‏واقعی جوانان، سبب توجه و تذکر نکات مورد لزوم به نوجوانان و جوانان جامعه شد.

‏     از سوی دیگر نسل جوان جامعه نیز گمشده و الگوی برین خویش را در وجود نازنین‏ ‏امام یافتند. زیرا که شخصیت جامع الاطراف، خصوصیات علمی و عملی و دیدگاههای‏ ‏منحصر به فرد او در زمینه های اعتقادی، عرفانی، سیاسی، حمایت از محرومان و‏ ‏مستضعفان، آزادیخواهی، عدالتجویی و... پاسخگویی تمامی نیازها و خلا وجودی‏ ‏جوانان شهری و روستایی این سرزمین اسلامی بوده است.‏

‏     دیدگاههای به جای مانده از آن خدامرد در خصوص جوانان در کتابی با عنوان "جوانان از دیدگاه امام خمینی (س)‏ توسط‏‏ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏‏ استخراج و تنظیم شده و توسط موسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.این اثر درباره جوانان، نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی، تأثیر و تحول انقلاب در جوانان، وظایف جوانان در انقلاب، تعلیم و تربیت جوانان و هشدارهای امام به جوانان است‏‎.

نسخه متنی این کتاب که کاملا با محتوای کتاب تطابق دارد در پرتال امام(کتابخانه/تبیان)  قابل بهره برداری است. 

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) گردآوری و منتشر شده است.محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

   

. انتهای پیام /*