همه ما شاهد هستیم که زنان در تحقق نظام اسلامی، در صف اول مبارزات بودند و نقش اساسی در تداوم اهداف انقلاب اسلامی داشته و دارند. زنان در متن انقلاب در تمامی صحنه‏ های مبارزاتی حضور داشته ‏اند و در تمامی زمینه ‏ها با روحیه‏ ای بالا حضور خود را حفظ کرده ‏اند. از ابتدای نهضت اسلامی مردم ایران، زنان مسلمان و انقلابی تا زمانی که حضرت امام در قم بودند، مستقیماً از ایشان دستور می‏ گرفتند و بعد از تبعید امام به نجف با واسطه و یا گاهی با قبول مخاطرات سفر، خود را به امام می ‏رساندند و رهنمودهای لازم را از ایشان می ‏گرفتند.

در کشاکش مبارزات مردم مسلمان ایران، زندانهای شاه شاهد حضور زنان انقلابی مسلمانی بود که انواع شکنجه‏ ها را با جان دل می ‏خریدند و حاضر نبودند کوچکترین کرنشی به عوامل شاه بکنند. آن روز عوامل دستگاه ستمشاهی با عزم مادرانی مواجه می ‏شدند که ترجیح می ‏دادند شکنجه و اذیت و آزار فرزندان کوچک خود را ببینند؛ ولی ایران و همرزمان انقلابی خود را در صحنه‏ های مبارزه لو ندهند و از آرمانهای اعتقادی‏ شان دفاع کنند. در طول مبارزات مردم ما، زنان همواره پیشاپیش مردان در تظاهرات خونبار انقلاب شرکت داشتند.

مجموعه آثار یادگار امام، جلد 1 ، صفحه 525-526

. انتهای پیام /*