شما جوانان تاکنون در این نهضت شرکت داشتید؛ من به شما درود می‏ فرستم! لکن نیمه راه است؛ راه باز باقی مانده است. شما جوانها، شما نیروهای جوان باید این نیمه راه دیگر را هم با قدرت‏ پیش ببرید. باید با وحدت کلمه، با اسلام، با ایمان، از این نهضت تا اینجا که آمده ‏اید، از اینجا به بعد هم جلو بروید. باید همه‏ ریشه ‏های استبداد و ریشه ‏ای استعمار را از این مملکت بکَنید؛ باید این مملکت را پاکسازی کنید. این مملکت عقب‏ مانده است، این مملکت اقتصادش ورشکسته است، این مملکت الآن آشفته‏ است [و] به نیروی شما جوانها باید این مملکت اصلاح ‏بشود.

صحیفه امام، ج‏6، ص 449

. انتهای پیام /*