‏در روز قدس که آخرین روزهای شهرالله اعظم است، سزاوار است که مسلمانان جهان از‏‎ ‎‏قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به قدرت لایزال الله بپیوندند و‏‎ ‎‏دست جنایتکاران تاریخ را از کشورهای مستضعفان قطع و رشتۀ طمع آنان را بگسلانند.

صحیفه امام، جلد 15، صفحه 59

. انتهای پیام /*