جهاد سازندگی‏‎ ‎‏یک کاری است که باید بشود، و همۀ ملت، همۀ مردم موظفند که در کار شرکت کنند؛ و‏‎ ‎‏اگر با همۀ ملت این کار شروع بشود، ایران بعد از چندی یک ایران آباد ان شاءالله خواهد‏‎ ‎‏بود.‏

 ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 183

. انتهای پیام /*