خبر تاپ

 رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی‏

نجمه کیخا

رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی‏

اهمیت سیاست و اخلاق و نقش آنها در زندگی آدمی، انجام پژوهش در این زمینه و روشن‏ شدن بیشتر این مفاهیم را ضروری می‏سازد به ویژه از آن روی که روشن شدن تعاملات اخلاق و سیاست، تکلیف بسیاری دیگر از مقولات با شناخت چگونگی ارتباط اخلاق و سیاست در هر شرایط و روند تاریخی، می‏توان دریافت که چه عواملی در این ارتباط مؤثرند و چگونه این دو موارد مختلف بر یکدیگر تأثیر گذارده و با یکدیگر تعامل می‏کنند که وضعیت جامعه در آن شرایط متفاوت و متمایز از وضعیت دیگر می‏شود. این مسأله را می‏توان در زمانه و شرایط فعلی نیز پی گرفت و آثار و پیامدهای احتمالی آن را دریافت و در جهت تحقق درست مفاهیم ارزشی در حوزه عمومی، سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی نمود. با این قصد و هدف، تعامل اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی مورد بررسی قرار گرفت.

اخبار تاپ

 امام، اخلاق و سیاست‏

امام، اخلاق و سیاست‏

امام، اخلاق و سیاست نام کتابی است درباره اخلاق و نسبت آن با سیاست از دیدگاه امام خمینی. بخش اول کتاب مزبور نگاهی دارد به اصول اخلاق نظری امام و آموزه های اساسی ایشان در باب اخلاق؛ بخش دوم تأملی دارد بر رابطه اخلاق و سیاست؛ و بخش سوم به سیاست اخلاقی و عناصر اخلاقی در سیاست می پردازد. نویسنده این کتاب حجت الاسلام سیدحسن اسلامی است. ایشان دارای ترجمه و تألیفاتی چند در موضوعات مختلف است در کتاب امام، اخلاق و سیاست با به چالش کشیدن نسبت میان اخلاق و سیاست تعارض و تقارن آن را مورد ارزیابی قرار می دهد. وی معتقد است: از نظر سیاستمدار چیزی به نام مقولات ثابت یا آرمانهای یکسان اخلاقی برای بشر وجود ندارد.

 پایه‏ ها و راهبردهای اخلاقی کرامت انسانی در بینش و منش امام خمینی‏

مهدی سلطانی زمانی‏

پایه‏ ها و راهبردهای اخلاقی کرامت انسانی در بینش و منش امام خمینی‏

دانش و بینش، دو مشخّصه عمده حیات بشری و وجه تمایز آن با سایر نمودهای حیات در پهنه گیتی محسوب می‏گردند و با رهیابی این دو عنصر ارجمند به ساحت عمل مخلصانه، حرمت و کرامت انسانی شکل می‏گیرد و بدون آنها آدمی چون ظرفی گلین خواهد بود که در آن جواهراتی چند نهاده‏اند، بی‏آن که ظرف، کمترین ارزش افزوده یافته باشد. از دیدگاه امام خمینی انسان، آنگاه انسان است و به کرامت انسانی دست می‏یابد که خاک وجودش با زلال دانش و بینش در هم آمیخته و صنعتی نوین در قالب اخلاق و منش متعالی از آن تولّد یابد، بنابراین اخلاق، عصاره همه ارزشهای ذاتی و اکتسابی انسان و چکیده تعالیم آسمانی پیامبران است.

 اخلاقیات عملی و نظری امام در سینما تأثیرگذار بوده است‏

گفتگو با دکتر محمدباقر قهرمانی

اخلاقیات عملی و نظری امام در سینما تأثیرگذار بوده است‏

آقای دکتر محمدباقر قهرمانی (عضو هیئت عملی دانشکده هنرهای زیبا و هنرهای نمایشی دانشگاه تهران) تحصیلات خود را در رشته تئاتر و فیلم در دانشگاه بین ‏المللی آمریکا به اتمام رسانده ‏اند و به تدریس کارگردانی تلویزیونی، فیلمنامه ‏نویسی و ارتباطات مردمی اشتغال دارند. ایشان مقالات متعددی در زمینه تئاتر و سینما به رشته تحریر درآورده ‏اند، دو کتاب درباره اصول و اجرای نمایشی در دست چاپ دارند و فیلم های متعددی نیز در عرصه تبلیغات و آموزشی و مستندسازی، تهیّه کرده ‏اند. مصاحبه‏ ای با ایشان انجام داده ‏ایم که در پی به نظر خوانندگان گرامی می‏ رسد.

سرمقاله

امامِ اخلاق‏

دکتر حمید انصاری

امامِ اخلاق‏

دشواری و پیچیدگی مفهوم اخلاق، و بخصوص اخلاق اجتماعی از یکسو و جامعیت شخصیت حضرت امام و قله‏های رفیعی که آن بزرگ در وادی معنویت و سیر و سلوک عرفانی و اخلاقی طی کرده است و رازها و رمزها و زوایای ناشناخته و بعضاًدست نیافتنی آن روح متعالی و مهذّب از سوی دیگر چنان است که امکان ارایه مطلبی جامع را در نوشتاری محدود نمی‏دهد و اساساً حق آنست که در این باب، ارباب فضایل، و علم و اخلاق و بزرگانی که سالها از آبشخور مکتب تربیتی و اخلاقی امام سیراب شده‏اند سخن بگویند. بدون تردید رفتارهای اخلاقی و آداب معاشرت و اخلاق اجتماعی حضرت امام ریشه در مبانی اعتقادی و اصول اندیشه دینی او دارد. اخلاق اجتماعی امام و رفتارهای تربیتی او بر همان اصولی مبتنی است که قیام و انقلاب، سیاست و رهبری، و فقه و فقاهت او بر آن اصول مبتنی است. عرفان امام و نظام معرفتِ دینیِ حاکم بر تار و پود وجود امام که او را در عرص فقه و فقاهت: مرجع مؤمنین، و در پهن سیاست و حکومت: رهبر مسلمین، قرار داده است و همین عرفان و نظام معرفتی و عقیدتی است که وی را در عرص اخلاق و رفتارها و روابط اجتماعی نیز امام و اسوه ساخته است.

ادامه

مطالب مرتبط

 مروری بر تجلّی عرفان و اخلاق در انقلاب اسلامی ایران

آیة اللّه‏ عباسعلی عمید زنجانی

مروری بر تجلّی عرفان و اخلاق در انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام رحمه الله و بنیان گذار جمهوری اسلامی، به لحاظ پیچیدگی ماهیت و عناصر تشکیل دهندۀ آن، از ابعاد مختلفی می تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. امروزه شاهد تحلیل های گوناگون و احیاناً متضاد و یا غیر قابل جمعی می باشیم؛ تحلیل هایی که با اهداف خاص یا فرضیه های از پیش تعیین شده و یا با ظرفیت های فکری تحلیل گران در داخل و خارج کشور، مطرح گردیده است. به نظر می رسد دنیای بی مرز سیاست، به ویژه سیاست رسانه ای و مطبوعاتی، راهی بهتر از گذشته در پیش گرفته است. روزهای نخستین پیروزی انقلاب، شاهد نفی به جای تحلیل بودیم؛ حتی آن ها که اندکی واقع بین بودند و توان نفی نداشتند، این پدیدۀ بزرگ معاصر را به ریشخند و تمسخر می گرفتند و با چند کلمۀ استهزا آمیز، سر و ته حادثۀ بزرگ تاریخ معاصر را به هم می آوردند.