اخبار تاپ

ابعاد شخصیتی حاج آقا مصطفی در مصاحبه با آیت الله اسدالله بیات

ابعاد شخصیتی حاج آقا مصطفی در مصاحبه با آیت الله اسدالله بیات

از ابتدایی که من به قم وارد شدم، با ایشان آشنا گردیدم و تا زمانی که ایشان به ترکیه تبعید شدند با همدیگر رابطه داشتیم. ارتباط ما بیشتر جنبۀ سیاسی داشت، به دلیل ارادتی که نسبت به امام بزرگوار(س) و بیت ایشان داشتم. حاج آقا مصطفی(ره) به تعبیر حضرت امام(س)، امید آیندۀ اسلام بود و این مسأله برای ارادتمندان به بیت ایشان روشن بود. به همین دلیل، ارادتی که افراد نسبت به امام(س) داشتند، همان را در مرتبه ای دیگر، نسبت به حاج آقا مصطفی(ره) داشتند.

 گفتگو با آیت الله سید محمد سجادی درباره خاطرات حضورشان در کنار حاج آقا مصطفی در نجف

گفتگو با آیت الله سید محمد سجادی درباره خاطرات حضورشان در کنار حاج آقا مصطفی در نجف

آیت الله سید محمد سجادی به همراه دیگر روحانیونی که در زمان حضور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در عراق، نمی توانستند در ایران بمانند به شهر نجف کوچ کرده و در آنجا مجموعه ای به نام روحانیون مبارز خارج از کشور را تشکیل داده و در کنار فعالیت های سیاسی در کلاس های درس آیت الله سید مصطفی خمینی نیز شرکت می کردند.

مصاحبه با والده مکرمه شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره)

توسط خانم زهرا مصطفوی

مصاحبه با والده مکرمه شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره)

من خیلی دوست داشتم که نامش «مصطفی» باشد و نمی دانم آقا چه دوست داشتند، ولی من ایشان را راضی کردم و گفتم که چون نام پدرتان مصطفی بوده است بسیار مناسب است و آقا هم راضی شدند و اسمش را«محمد» گذاشتیم، لقبش را «مصطفی» و کنیه اش را «ابوالحسن» گذاشتیم، ابولقاسم نگذاشتیم که هر سه مشابه حضرت رسول(ص) نشود.

سرمقاله

 پیام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی(ره) به مناسبت سالروز شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی(ره)

پیام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی(ره) به مناسبت سالروز شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی(ره)

ز من خواسته اند تا درباره برادرم، استاد و مرادم مطلبی بنویسم. در شرایط کنونی چه چیز می توان نوشت؟ من او را از هیچ یک از شهدای انقلاب بالاتر نمی دانم، زیرا شهید با ایثار خون خویش به چنان مرحله ای می رسد که برای او بود و نبود، دانش و بینش، امتیازی نیست. شهادت مقامی است که دیگر اوصاف شهید را تحت الشعاع قرار می دهد. شهید با ایثار خون خویش به مقامی دست می یابد که ذکر دیگر اوصاف جمیل انسانی برای او بیهوده است، آنچه شهید را شاهد اجتماع می گرداند، وجود حالتی است که از عمق جان او بر می خیزد. دیگر فلسفه، عرفان، فقه، اصول و ادب و به طور کلی همه علوم و فنون، چنان زبون و محو به آن حالت الهی است که نامشان عارِمان است. خون شهید راهگشای اجتماعی است که در علوم و فنون غرق و گمراه شده است.

ادامه