خبر تاپ

اسناد وزارت خارجه

گنجینه اسناد محرمانه

اسناد وزارت خارجه

اخبار تاپ

امام در آینه اسناد

گنجینه اسناد محرمانه

امام در آینه اسناد

اسناد و مدارک تاریخی راویان رویدادها و جریانهای گذشته و حاملان پیامها و گزارشهایی هستند که می تواند مورخان پژوهشگران و صاحبان خرد و اندیشه را به واقعیتها نزدیک کند، کاستیها و نادرستیها را به آنان بنمایاند، پرده های ابهام را کنار زند، ماسکها را بدرد و تاریخ نویسان راستین را از مزوران و بازیگران عرصه سیاست و تاریخ بازشناساند. اسناد و مدارک تاریخی، دوره های گذشته را با زمان حاضر و جریانهای روز را به گذشته ها پیوند می دهد و حلقه اتصال و پل ارتباط گذشته و آینده است. بی تردید مورخان، فرزانگان و دانشوران بدون در دست داشتن اسناد و مدارک نمی توانند واقعیتها را آنگونه که بایسته و شایسته است، به رشته نگارش درآورند و از بیراهه پویی و کژاندیشی در امان باشند. بدون در دست داشتن اسناد معتبر چگونه میتوان درباره پیشینیان سخن گفت و به دور از خبط و خطا به بررسی و ارزیابی عملکرد آنان نشست و داوری درستی به عمل آورد؟ چه بسا سندی که می تواند تحلیلها، یافته ها و برداشتهای نویسنده ای را به هم ریخته و نادرستی آن را به نمایش گذارد و چه رویدادها یا جریانهایی که به علت در دسترس نبودن اسناد آن، به شکل ناروا مورد بررسی و داوری قرار می گیرد و حقوقی تضییع می شود. اسناد به جا مانده از دوران پهلوی نیز از گرانبهاترین و ارزشمندترین ذخایر ملی و منابع فرهنگی کشور برای دریافت حقایق تاریخی این دوره است و گوشه هایی از

سیر مبارزات یاران امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک

گنجینه اسناد محرمانه

سیر مبارزات یاران امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک

حقایقی که سامان دهی و انتشار این مجموعه اسنادی را سبب شده اند همان نکاتی است که پیش از این در مقدمه دوره ۲۲ جلدی «سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک» بیان گردید که چکیده آن بدین قرار است: «جنبشها، انقلابها و تحولات اجتماعی علت مدار و قاعده مندند. پیوند گذشته و حال و آینده ملتها حقیقتی انکار ناپذیر است؛ وضعیت کنونی هر ملتی را گذشته آن رقم زده است چنانکه آینده ملتها را اراده و عمل امروز آنان می سازد. تضمین برون رفت از مشکلات کنونی و ترسیم افقهای روشن آینده در گرو میزان شناختی است که ملتها و خصوصا فرهیختگان و رهبران آنان از گذشته خویش دارند. تاریخ در فرهنگ همه اقوام و ملل جهان و در ادبیات ادیان الهی و دین مبین اسلام عبرت آموز و راهنمای عمل امروز و فردای جوامع است. شرط اساسی توفیق در پژوهشهای تاریخی واقع بینی و واقع نمایی است. نگاه کاریکاتوری و بزرگ نمایانه غیر واقعی، نگاه جانبدارانه و یا خصمانه افراطی به حوادث تاریخی، آسیبی است که پژوهش را غیر علمی ساخته و خوانندگان آن را به بیراهه می کشاند. در اعتبار مجموعه های اسنادی، امانتداری در نشر بی کم و کاست آنها تعیین کننده است و در ساحت اندیشه نیز کارآمدی و توفیق آرمانها را باید در عمل و در متن واقعیات و مستندات آن جستجو کرد.

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک

گنجینه اسناد محرمانه

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک

سنگ بنای این مجموعه ارزشمند را پنجشنبه هفده شهریور هزارو سیصدو شصت و هفت هجری شمسی بنا نهادند که اندیشه تابناک یکی از بنیان گذاران آن هویت بیداری اسلامی است و صداقت و فداکاری دیگری، از عوامل اصلی توفیق انقلاب شکوهمند ملت ایران است. در آن روز یادگار امام (احمد خمینی )در نامه ای از امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خصوص تنظیم و نشر آثار امام استفسار می نماید. در آن نامه که علت اصلی تشکیل موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) است به امور مختلفی اشاره شده است که از آن جمله پرونده های امام در ساواک می باشند.

سرمقاله

مسئولان موظفند اسناد مربوط به اینجانب را در اختیار شما قرار دهند

گنجینه اسناد محرمانه

مسئولان موظفند اسناد مربوط به اینجانب را در اختیار شما قرار دهند

در تاریخ ۲۲ / ۸ / ۱۳۶۷ امام خمینی طی نامه ای در پاسخ به فرزندشان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی، تاکید می کنند که تمام مدارک مربوط به شخص خودشان که در مراکز مختلف وجود دارد، تحویل وی شود. پس ازسلام، چنانچه در نامۀ قبل اشاره شد پرونده‏ های متعددی توسط کارگزاران رژیم سابق در مراکز مختلف (از قبیل سازمان امنیت، وزارت خارجه، دربار، نخست وزیری، ستاد مشترک، و ...)، در رابطه با حضرتعالی تهیه و تنظیم نموده اند و در حال حاضر تعدادی از پرونده ‏ها در برخی از مؤسسات مذکور و بخشی نیز در دیگر نهادها و مراکز دولتی نگهداری می‏ شوند. اکنون در جهت اجرای دقیق و صحیح فرمان حضرتعالی و به منظور تدوین و بررسی اسناد و آثار مبارک تان نیاز به تحقیق و مطالعه و بهره ‏برداری آنها است، در صورت مصلحت، امر فرمایید این اسناد و همچنین پرونده ‏ها و اسناد دیگری که در تکمیل و روشن نمودن مندرجات پرونده ‏های جنابعالی نقش دارد، در اختیار قرار گیرد.۶۷/۸/۲۲ ـ احمد خمینی] بسمه تعالی هر جا که پرونده و یا نامه و یا هر چیزی که موجب روشن شدن اسناد و یا اسناد مربوط به اینجانب موجود است، در صورتی که شما و یا نمایندۀ شما در خواست نمایید مسئولین موظفند در اختیار شما قرار دهند. روح الله الموسوی الخمینی

ادامه