وکلای شرعی امام خمینی (ره)

امام خمینی(س) یكی از حلقه‌های سلسله با صلابت مرجعیت شیعی است كه جدای از شخصیت سیاسی و رهبری انقلاب، در كسوت یكی از مراجع بزرگ و عالیقدر شیعه، رسالت و مسئولیت این مقام منیع و جایگاه دینی رفیع را با دقت، جدیت و اهتمامی فوق‌العاده عهده‌دار بوده است.

مرجعیت، عنوان و مقام عامی است كه از یك سو، وظیفه خطیر فقاهت و استنباط احكام الهی را بر دوش مرجع گذاشته و از سوی دیگر، رسیدگی جدی به زندگی اجتماعی شیعیان را، متوجه او می‌سازد. عملاً در دو قرن گذشته، مراجع تقلید شیعه، درگیر مسائل سیاسی ـ اجتماعی پیروان اهل‌بیت بوده و سازمانی قدرتمند، در دل دولت­ها و حكومت­ها داشته‌اند و با در اختیار داشتن وجوه شرعی مختلف، به تكفل امور شیعیان پرداخته­اند.

این امر خود نیاز به تعیین وکلای شرعی و صاحبان اجازه داشته، که حضرت امام برای بیش از 1200 نفر اجازه صادر کرده‌اند و وکلای خود را موظف به دقت و مواظبت در دریافت و مصرف وجوهات کرده‌اند.

مشاهده لیست وکلای شرعی