سخنرانی
قیام برای خدا
سخنرانی برای جمعی از معلمان (قیام برای خدا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1357

زمان (قمری) : 10 ربیع الاول ‭1399

مکان: تهران

شماره صفحه : 105

موضوع : قیام برای خدا

زبان اثر : فارسی

حضار : جمعی از معلمان

سخنرانی برای جمعی از معلمان (قیام برای خدا)

سخنرانی

‏زمان: 19 بهمن 1357 / 10 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسۀ علوی ‏

‏موضوع: قیام برای خدا‏

‏حضار: جمعی از معلمان‏

‏اعوذ بالله من الشیطان الرجیم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شکست ناپذیری نهضت الهی‏‏ ‏

‏     من با اینکه حالم مقتضی نیست لکن چند کلمه به شما خانمها و آقایان عرض می کنم.‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی می فرماید که، به پیغمبر اکرم امر می فرماید: ‏قُلْ اِنَّما اَعِظُکمْ بِواحِدَةٍ اَنْ‎ ‎تَقُومُوا لله؛‎[1]‎‏ می فرماید که به این امت بگو که من فقط یک موعظه به شما دارم و آن‏‎ ‎‏موعظه این است که قیام کنید برای خدا، نهضت کنید برای خدا. اگر نهضت، نهضت الهی‏‎ ‎‏باشد این پیروزی در آن هست، چه به حَسَب ظاهر ما شکست بخوریم باز پیروزیم، اگر‏‎ ‎‏شکست نخوریم هم پیروزیم، برای اینکه ما برای خدا کار کردیم. وقتی برای خدا شد،‏‎ ‎‏این پیروزی است خودش و اگر قیامی که بکنند قیام شیطانی باشد، روی هواهای نفس‏‎ ‎‏باشد، روی هواهای شیطانی باشد، این شکست است چه به حَسَب ظاهر پیروز بشود یا‏‎ ‎‏نشود. مَثَل آن، مقابلۀ حضرت امیر با معاویه است؛ این دو لشکر مقابل هم ایستادند: یکی‏‎ ‎‏طاغوت و لشکر طاغوت بود، یکی لشکر خدا بود؛ اگر پیروز شده بود حضرت امیر و‏‎ ‎‏کسانی که همراه او بودند پیروز بود، اگر شکست می خورد باز پیروز بود. در صفین،‏‎ ‎‏حضرت امیر باید گفت که شکست خورد، برای اینکه با حیله هایی که کردند نتوانستند کار‏‎ ‎‏را پیش ببرند ولی تا آخر این ـ جند الهی ـ پیروزمند بود. سیدالشهداء ـ سلام الله علیه ـ‏‎ ‎‏کشته شد، شکست خورد لکن بنی امیه را همچو شکست که تا آخر نتوانستند دیگر کاری‏

‏بکنند؛ همچو این خون، آن شمشیرها را عقب زد که تا الآن هم که ملاحظه می کنید باز‏‎ ‎‏پیروزی با سیدالشهداست و شکست با یزید و اتباع اوست.‏

‏     در این نهضتی که شما ملت ایران ـ زن و مرد ـ همه قائم به آن هستید، این نهضت برای‏‎ ‎‏خداست. می خواهید که طاغوت را از بین ببرید، می خواهید که کسانی که ملت شما را‏‎ ‎‏تضعیف کرده اند و ملت شما را در تحت اختناق و فشار و چپاول درآورده اند نجات‏‎ ‎‏بدهید، می خواهید که حکومت خدا را در ایران ایجاد کنید، چه شکست بخورید و چه‏‎ ‎‏شکست بدهید پیروز هستید. ما اگر کشته بشویم به بهشت می رویم ان شاءالله اگر برای خدا‏‎ ‎‏باشد، و اگر بکشیم هم به بهشت می رویم؛ آنها اگر کشته بشوند جهنم می روند، اگر‏‎ ‎‏بکشند هم جهنم می روند. این میزان، خدایی بودن یک امر و شیطانی بودن است، شیطان‏‎ ‎‏و جنود شیطان همیشه، در شکستند و قرآن و خدا و لشکر خدا همیشه پیروز هستند.‏

‏دنیا پایین ترین مراتب عالم‏

‏     دنیا یک جزء بسیار کمی است از عالم، دنیا یعنی آن چیز خیلی پست. عالَم مُرکبی‏‎ ‎‏است از ماورای این طبیعت و این طبیعت؛ این طبیعت در آخر مرتبۀ وجود واقع شده‏‎ ‎‏است، پایین تر از همۀ مراتب است. اگر انسان با جهاد برای خدا از این دنیا برود یعنی از‏‎ ‎‏عالم پست به عالم بالا می رود، به عالمی می رود که فوق این عوالم است و اگر شیطانی‏‎ ‎‏باشد، به اسفلِ اسفلین می رود یعنی از این دنیا پست تر، و در جهنم چاه عمیق است، در‏‎ ‎‏چاه عمیق فرو می رود. اینهایی که لشکر شیطان هستند و تَبَع شیطان هستند، دارند پله پله‏‎ ‎‏طرف اسفل السافلین می روند. آنهایی که لشکر خدا هستند و برای خداست، دارند طرف‏‎ ‎‏بالا می روند، هر چه عمل بکنند، عمل آنها، آنها را به بالا می برد و هر چه عملِ این طرف‏‎ ‎‏بکند و شیطانی عمل بکند، عمل آنها، آنها را به پایین می برد.‏

‏تربیت الهی و وحدت روحی‏

‏     مواظب باشید که اعمالتان اعمال صالح باشد، قیامتان برای خدا باشد، اعمالتان برای‏‎ ‎‏خدا باشد. هر کدام بچه دارید تربیت کنید، تربیت الهی بکنید، تربیت شیطانی نکنید. هر‏

‏کدام مدرسه می روید، چه به مدرسه که می روید تربیت الهی بشوید. هر کدام معلم‏‎ ‎‏مدرسه هستید، تربیت کنید بچه ها را به تربیت الهی؛ تربیتهای شیطانی را از آن دست‏‎ ‎‏بردارید. من از شما که در اینجا آمده اید و زحمت کشیدید با این حالی که دارم تشکر‏‎ ‎‏می کنم و به شما دعا می کنم. و امیدوارم که با این تشکلی که دارید، این وحدت کلمه ای‏‎ ‎‏که دارید که همه را با هم در یک محل جمع کرده است، ما را با شما در یک محل جمع‏‎ ‎‏کرده است، امیدوارم که وحدت روحی و وحدت عقیدتی داشته باشیم و همه در صف‏‎ ‎‏واحد به جلو برویم به سوی حکومت عدل الهی. خداوند همۀ شما را حفظ کند و موفق‏‎ ‎‏باشید.‏

‎ ‎

  • ـ بخشی از آیۀ 46 سورۀ سبأ.